Historické kalendárium

pro týden od 5. 12. do 11. 12. 2016

6. prosinec 1821

Dne 6. 12. 1821 se konal poslední pohřeb na hřbitově u farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Jednalo se o pohřeb velkoměšťana a bývalého řemenářského mistra Leopolda Matyse, jenž zemřel 3. 12. ve věku 86 let. Na tento nejstarší moravskoostravský hřbitov, který sloužil až do roku 1785 rovněž jako hlavní hřbitov (poté byl hlavní hřbitov u kaple sv. Lukáše na Zámčisku, dnes poblíž Zámecké a Puchmajerovy ulice v Moravské Ostravě), byli ukládáni zemřelí již od založení města ve 13. století. Hřbitov zřejmě neměl velký rozsah, neboť jej na severovýchodní straně limitovaly hradby a na severozápadě dnešní Kostelní ulice, která již od doby založení města fungovala jako jedna z hlavních komunikačních cest.

7. prosinec 1912

Dne 7. 12. 1912 byla na rohu dnešní Jeremenkovy a Mírové ulice ve Vítkovicích otevřena kavárna s příznačným názvem Industrial. Její provozovatelé Jan Amende a Josef Holaň byli zároveň majiteli zdejší tiskárny a knihkupectví a kavárnu provozovali prostřednictvím nájemců. Prvním z nich byl Ignatz Mehler, který zde mohl uplatnit své bohaté zkušenosti s vedením kavárny Central na hlavním (dnes Masarykově) náměstí v Moravské Ostravě. Kavárna patřila k velmi elegantním podnikům a navštěvovaly ji zámožnější vrstvy obyvatel. Byla také jedinou svého druhu ve Vítkovicích, zařízenou právě pro tento účel.

9. prosinec 1931

Dne 9. 12. 1931 se narodil v Hradci Králové prof. Ing. Miloslav Herčík, CSc., vysokoškolský pedagog a odborník na ochranu životního prostředí v průmyslu a rekultivaci (zemřel 11. 5. 2012). Jeho celoživotní dráha byla spjata s pedagogickou a vědeckou činností v oboru ochrany a tvorby životního prostředí. V letech 1990–2000 působil na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Uplatnil se také jako autor řady odborných knih a statí, napsal přes 120 titulů, z toho 16 vysokoškolských skript a textů. Své odborné zkušenosti využil i jako člen Rady pro životní prostředí na ministerstvu hospodářství v letech 1991–1994. 

Popisky k ilustracím:
Seznam výdajů na pohřeb velkoměšťana Leopolda Matyse.
Kavárna Industrial ve Vítkovicích na počátku 20. let 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy