Historické kalendárium

pro týden od 28. listopadu do 4. prosince

28. listopad 1893

Dne 28. listopadu 1893 se před okresním soudem v Klimkovicích konalo přelíčení ve věci zřícení kostelní věže nového farního kostela sv. Anny v Polance nad Odrou. Protože k neštěstí došlo brzo ráno, nepřišel nikdo z dělníků o život, ale zbytek kostela byl hodně poškozen. Jednalo se o tom, kdo neštěstí zavinil, kdo ponese náklady na vystavění nové věže a opravu. Obžalováni byli opavští stavitelé Kern a Blum, nadinženýr při zemské vládě Konstantin Komárek a vrchní stavební rada při zemské vládě A. Svoboda, všichni pro přestupek proti bezpečnosti života. Zatímco vrchní stavební rada Svoboda byl úplně osvobozen, ostatní byli uznáni vinnými a odsouzeni každý k pokutě 100 zlatých ve prospěch chudinské pokladny v Polance.

1. prosinec 2006

Dne 1. prosince 2006 zemřela v Ostravě archivářka a historička Blanka Pitronová (narodila se 14. 10. 1928 v Hranicích). Když byl v roce 1952 ostravský městský archiv administrativně oddělen od městského muzea jako samostatný ústav, stala se jeho ředitelkou. Musela zápasit s obrovskými potížemi, s nedostatečným prostorovým, materiálním a personálním vybavením. Stála u počátků nové sítě okresních a městských archivů Ostravského kraje. Zájem o vědeckou práci ji přivedl v roce 1959 do Slezského ústavu Čs. akademie věd v Opavě, kde setrvala až do jeho zrušení v roce 1993. Za tu dobu vydala řadu prací o hospodářských a sociálních dějinách Slezska a Ostravska v období pozdního feudalismu, o demografických problémech souvisejících s kapitalistickou industrializací, o otázce migrací ze zaostalé Haliče atd. 

2. prosinec 1918

Dne 2. prosince 1918 město Moravská Ostrava odkoupilo od střeleckého spolku areál Nové střelnice o rozloze 16 604 m2 spolu s restaurační budovou, střelištěm, kuželnou, hudebním pavilonem ad., aby zde vybudovalo sad. Park, neoficiálně nazývaný městskými sady, zde začal vznikat přirozenou cestou po velké povodni v roce 1880, když bylo původně meandrovité koryto řeky Ostravice napřímeno. V roce 1907 městský stavební úřad vydal velkorysý urbanisticko-architektonický koncept území, spojovaný se jménem architekta a stavitele z Moravské Ostravy Ignaze Faigla. Koncepce zdůrazňovala rekreační funkce území, počítala se sepětím parku a řeky, pamatovala na plochy pro sport a zábavu. V roce 1926 vypsala obec veřejnou soutěž na rozšíření Komenského sadu (do roku 1919 sad císaře Františka Josefa). Rekonstrukce podle návrhu ing. arch. Jaromíra Moučky byla zahájena v roce 1928 a probíhala celá 30. léta. Z původních sedmi se sad zvětšil až na 32 hektarů, a stal se jedním z největších v ČSR. Vznikl monumentální vstup z dnešní ulice Vítězné, nedaleko odtud 11 tenisových kurtů. Původní návrh předpokládal vybudování velkého palmového skleníku, k němuž již nedošlo.

Popisek k ilustraci:
Budova Nové střelnice zbouraná v roce 1926 před stavbou Nové radnice (foto k datu 2. 12. 1918)

Připravil Archiv města Ostravy