Historické kalendárium

pro týden od 21. listopadu do 27. listopadu

22. listopad 1896

V neděli 22. listopadu vypukl ve válcovém parním mlýně firmy Wechsberg a spol. v Moravské Ostravě (u Nádražní ulice na hranicích s Přívozem) následkem zahřání ložisek požár. Hasičským sborům moravsko-ostravskému, polsko-ostravskému a přívozskému se podařilo oheň omezit na část druhého patra hořící budovy. Neohroženě si počínal zejména hasičský sbor polsko-ostravský, jenž obsadil nejnebezpečnější místo, zamezil šíření ohně do strojovny a tím zabránil velké škodě. Okolní budovy hájily sbory hrušovský, vítkovický a některé závodní. Škoda byla kryta pojištěním.

23. listopad 1996

Dne 23. listopadu 1996 v Ostravě zemřel profesor Karel Exner (narodil se 14. 8. 1932 v Ostravě). Od roku 1957 působil na Hornické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě, v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor výstavba dolů a geotechnika. Významná byla jeho spolupráce s odbornou praxí, řešil náročné otázky stability a ražení důlních děl v obtížných přírodních podmínkách. Po roce 1990 se významně podílel na rozvoji Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě, kde působil ve významných akademických funkcích jako proděkan a děkan. Mimořádně se zasloužil o restrukturalizaci studijních oborů.

24. listopad 1881

Ve čtvrtek 24. listopadu 1881 vypukla stávka na dole Hermenegild (později Zárubek) v Polské (dnes Slezské) Ostravě, který tehdy patřil Severní dráze Ferdinandově. Stávkující požadovali odstranění neoblíbeného vedení dolu, konec okrádání horníků a zlepšení mezd. Vyjednávání hornické deputace se správou a ředitelstvím závodu nevedlo k cíli, naopak bylo pohrozeno, že kdo se do pondělí 28. listopadu nedostaví do práce, bude vypovězen z bytu. Dva mluvčí horníků, Klimša a Černík, kteří se odebrali do Vídně ke generálnímu ředitelství dolů, byli zatčeni a dodáni k okresnímu soudu v Bohumíně. Okresní hejtman povolal do Zárubku četnictvo z Polské a Moravské Ostravy, Orlové a Fryštátu a později i tři setniny vojska z Opavy. Zloba horníků se též obracela proti závodnímu konzumu, který je okrádal. Teprve ve čtvrtek 1. prosince ráno, když mělo být do Zárubku k práci povoláno hornictvo z jiných závodů, byla týden trvající stávka zlomena a horníci začali pracovat.

Popisek k ilustraci:
Pohled na důl Zárubek (do roku 1914 Hermenegild) ve Slezské Ostravě na konci 19. stol.

Připravil Archiv města Ostravy