Historické kalendárium

pro týden od 14. do 20. listopadu 2016

18. listopadu 1924

Dne 18. listopadu 1924 byly stavební práce na stavbě Nové radnice v Moravské Ostravě zadány Výrobnímu družstvu odboru stavebního, spol. s r.o. v Moravské Ostravě, přestože byla tato firma co do výše rozpočtených nákladů až na šestém místě, s nabídkou o 210 tisíc korun vyšší než nabídka nejlevnější. Výrobní družstvo bylo v té době přes svou poměrně krátkou existenci již známým a dobře zavedeným podnikem, s reputací vydobytou na nejrůznějších veřejných stavbách. Bylo však také podnikem sociálně demokratickým, což zavdávalo domněnku, že zadání stavby je stranickým rozhodnutím, které poškozuje zájmy poplatníků. Zástupci neúspěšných firem podali odvolání k Moravskému zemskému výboru v Brně, avšak ten později uznal veškeré námitky stěžovatelů jako neopodstatněné.  

19. listopadu 1896

Dne 19. listopadu 1896 Petr Cingr jako kandidát na poslance říšské rady vystoupil s programem sociální demokracie, v němž vytýčil hlavní úkoly, které se bezprostředně týkaly Ostravska. Bylo mezi nimi prosazení osmihodinové pracovní doby, zaopatření nemocných a vysloužilých dělníků, vdov a sirotků, týdenní výplaty, zákaz vypovídání z práce členů představenstev bratrských pokladen a důvěrníků báňských společenstev.

20. listopadu 1926

Dne 20. listopadu 1926 se v Litovli narodil český sochař, profesor a rektor Akademie výtvarných umění v Praze Miloš Axman (zemřel 30. ledna 1990 v Brně). Tvořil zejména monumentální díla, mimo jiné je autorem sousoší Bratrství v boji a výtvarně architektonické koncepce Památníku ostravské operace v Hrabyni. Základní kámen k jeho stavbě byl položen 29. dubna 1970 za účasti tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobody a velitele 4. ukrajinského frontu, maršála Andreje Ivanoviče Jeremenka. Stavět se ale začalo až v roce 1976 a otevřen byl památník v roce 1980. Původně byl místem piety, nikoliv muzejním objektem. Samostatná expozice, která prezentovala ostravskou operaci, byla otevřena v zámku v Kravařích. Od roku 1992 se stal Památník součástí Slezského zemského muzea v Opavě a rozhodnutím vlády je od roku 2000 ústředním Památníkem II. světové války v České republice.

Popisek k ilustraci:
Petr Cingr (1850-1920), horník, sociálně demokratický politik, organizátor odborového hnutí, novinář na cestovním pasu z r. 1919.

Připravil Archiv města Ostravy