Historické kalendárium

pro týden od 7. listopadu do 13. listopadu

7. listopad 1936

Dne 7. listopadu 1936 v Domě umění v Moravské Ostravě přednášel univerzitní profesor Albert Pražák „O československé jednotě“ (Ostrava mostem mezi Čechy a Slováky). Přednáška byla určena pro členy odbočky pražské Literárně historické společnosti. V Moravské Ostravě byla založena v roce 1936 a jejím předsedou byl spisovatel Vojtěch Martínek. Ambicí společnosti bylo vejít v co nejtěsnější styk a spolupráci s literárními historiky a spisovateli polskými a německými z širšího Ostravska.

9. listopad 1896

Dne 9. listopadu 1896 se konala schůze obecního výboru v Moravské Ostravě. Hlavním bodem jednání byl zastavovací a regulačního plán pro město, který však nemohl být schválen pro absenci dohody s ředitelstvím dolů barona Rothschilda. Tzv. základní upravovací plán pro Velkou Ostravu byl dohotoven až v roce 1928 architektem a urbanistou Vladimírem Zákrejsem. Z upravovacího plánu se však až na několik komunikací mnoho dalšího nerealizovalo, což bylo mimo jiné způsobeno tím, že nebyl vydán nový stavební řád, který by územní plánování v takovém rozsahu umožňoval.

11. listopad 1496

Dnem 11. listopadu 1496 je datována nejstarší dochovaná listina vzniklá v moravskoostravské městské kanceláři. Město Ostrava v ní potvrzuje nadaci 50 uherských zlatých Petra Ossinského z Žitné a na Heřmanicích na městský špitál a slibuje, že z ní bude každoročně špitálu vyplácet 5 zlatých. Listina je pergamenová o rozměrech 46x27 cm. Městská pečeť se u ní nedochovala.

11. listopad 1516

Dne 11. listopadu 1516 Jiří Thurzo, kremnický hrabě a nejvyšší správce uherské královské koruny, potvrdil svému bratrovi, olomouckému biskupovi Stanislavu Thurzovi, půjčku 3 tisíce uherských zlatých na vyplacení Ostravy a Hukvald ze zástavy. Zástavou statků olomoučtí biskupové řešili své finanční nesnáze.

Popisek k ilustraci:
Nejstarší dochovaná listina zhotovená v městské kanceláři v Moravské Ostravě (11. 11. 1496)

Připravil Archiv města Ostravy