Historické kalendárium

pro týden od 31. října do 6. listopadu

2 listopadu 1946

Dne 2. listopadu 1946 v Moravské Ostravě zemřel Alois Sprušil (narodil se 12. května 1872 v Žeravicích, dnes městská část Přerova). V Ostravě působil od roku 1905, kdy byl jmenován úředníkem Okresního soudu ve Slezské Ostravě, později Okresního soudu v Moravské Ostravě. Je však znám především jako zakládající člen Spolku pro vystavení a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, ustaveného v roce 1923 (později Spolek Dům umění). Byla to první česká kulturní instituce v Ostravě mající ve své náplni soustavnou prezentaci výtvarného umění. Dům umění v Ostravě byl slavnostně otevřen 12. května 1926 a Alois Sprušil v jeho čele působil 20 let. Díky jeho aktivitě byly za tuto dobu spolkové sbírky rozmnoženy z původních 122 na 2100 akvizic. Ostravský Dům umění se stal jednou z nejprestižnějších výstavních institucí v tehdejším Československu.

3. listopadu 1926

Dne 3 listopadu 1926 bylo vydáno povolení k užívání rozšířených a modernizovaných městských jatek v Moravské Ostravě. Stavební náklady si vyžádaly částky téměř 15 mil. korun a přestavbou byly dotčeny prakticky všechny provozy. Zbořena byla nejstarší část jatek – zájezdní hostinec z roku 1874 s přilehlými budovami. Na takto uvolněném prostoru vyrostla mohutná bílá budova s průčelím do Porážkové ulice, rozčleněná na řadu samostatných částí s kancelářemi, předchladírnou, chladírnou, mrazírnou ad.

6. listopadu 1931

Dne 6. listopadu 1931 účinkoval na I. symfonickém koncertu v Národním divadle moravskoslezském v Moravské Ostravě světově proslulý reprezentant moderní světové hudby, profesor na státní konzervatoři v Berlíně, violista Paul Hindemith. Dirigoval Jaroslav Vogel. Další Hindemithova návštěva Ostravy spojená s účinkováním se konala 6. prosince 1932. V obou případech hrál své vlastní skladby.

Popisek k ilustraci:
Celkový pohled na areál jatek po přestavbě. Zcela vlevo dobytčí trh, dále budovy porážek a ledárny, průčelí kancelářské budovy, zcela vpravo sprchové lázně, kolem r. 1930

Připravil Archiv města Ostravy