Historické kalendárium

pro týden od 24. října do 30. října

25. říjen 1904

Dne 25. 10. 1904 se konala v Přívoze demonstrace proti germanizaci přívozského školství. Po této klidné akci, která byla iniciována sociálnědemokratickým vzdělávacím spolkem za podpory českých politických stran a mířila původně proti školnímu radovi Karlu Petrichovi, známému germanizátorovi českého školství v Přívoze, uspořádala německá strana protidemonstraci hned následující den. Situace se vyhrotila natolik, že obě strany ohlásily odvetné protesty, ke kterým bylo do Přívozu soustřeďováno četnictvo a také část opavského pěšího pluku č. 1. Původně pokojné projevy občanů vyústily během několika dnů k událostem, které měly za následek velmi ostrý postup policie proti českým účastníkům. Došlo k mnoha zraněním a události komentoval také český i německý tisk.

28. říjen 1877

Dne 28. 10. 1877 se narodil v Krzeszowicích (Polsko) Ignatz Buchsbaum, knihkupec a nakladatel. Narodil se do rodiny obchodníka, po absolvování středoškolských studií se na přání otce vyučil v oboru zpracování stavebního dřeva ve Vratislavi a zároveň také  knihkupcem. Jeho další cesty vedly přes Vídeň a Prahu do Ostravy.

Už v roce 1901 otevřel v Přívoze na Nádražní třídě obchod s obrázkovými knihami pro děti a s pohlednicemi, o sedm let později (1908) zřídil ve svém domě první přívozskou půjčovnu knih. Po vypuknutí první světové války narukoval a jeho obchod vedla zdatně manželka Klára, rozená Babadová (nar. 1. 7. 1882 v Bílsku, Polsko).  Nakladatelskou činností se Buchsbaum začal zabývat po roce 1918 a postupně vybudoval jedno z nejvýznamnějších nakladatelství v Československu. Kromě tiskárny, nakladatelství, knihkupectví a papírnictví provozoval také zásilkový obchod s knihami, periodiky i dětskými stavebnicemi, hračkami a učebními pomůckami. Ignatz Buchsbaum měl cit pro podnikání a ohromný obchodní talent. Zemřel v Přívoze 27. 8. 1937.

29. říjen 1959

Dne 29. 10. 1959 zahájila Vítkovická hudební škola Leoše Janáčka  řadu symfonických koncertů. Orchestrální sdružení závodního klubu VŽKG v Českém domě v Ostravě-Vítkovicích pod vedením dirigenta Jana Pešata provedlo díla soudobých skladatelů Jindřicha Felda (Veseloherní předehra) a Miloše Vignatiho (Bulharské fresky). Slavnostní večer byl zakončen Beethovenovou III. symfonií Eroica.

Popisky k ilustracím:
Knihkupectví Ignatze Buchsbauma v Nádražní ulici (30. léta 20. století).
Ignatz Buchsbaum se synem Hanušem (20. léta 20. století).

Připravil Archiv města Ostravy