Historické kalendárium

pro týden od 3. října do 9. října

4. říjen 1828

Dnem 4. 10. 1828 je datován rozpočet na zbourání Kostelní brány (též Dolní) a věže, součástí moravskoostravských městských hradeb. Návrh na demolici byl podán zednickým mistrem Janem Michnou s uvedením rozsahu odklízecích prací v celkové hodnotě 64 zlatých, což představovalo odklizení 16 kubických sáhů kamenného zdiva. Dokument však obsahoval nepřesnosti a zejména rozdíl v nákladech na zbourání věží. Demolice byla provedena později (v květnu roku 1830). Podle zachovaného licitačního protokolu práce provedla Rudolfova huť, jejímž ředitelem byl František Kleinpeter.

6. říjen 1831

Dne 6. 10. 1831 se do Přívozu a Moravské Ostravy rozšířila asijská cholera. Nemoc se v Evropě objevila poprvé v roce 1830 a na Ostravsko se dostala přes Bohumín z Fryštátu.  Okamžitě byly rakouskou vládou ve Vídni uvedeny v platnost předpisy o moru z roku 1770 a ustavena cholerová komise. Epidemie se šířila do dalších území, a tak byl náš kraj chráněn vojenským zdravotním kordónem podél státních hranic s Pruskem a podél zemské hranice s Haličí. Byl důsledně kontrolován pohyb obyvatel, zboží i dobytka. Důležitou postavou boje proti epidemii, vedle mnoha dalších, byl městský ranhojič František Streibel, který nejen léčil nemocné, ale věnoval se také osvětě a prevenci. Tato hrozná nemoc sužovala obyvatelstvo do prosince 1831. 

9. říjen 1831

Dne 9. 10. 1849 se ve Vítkovicích narodil MUDr. Otto Andrée, praktický lékař a městský zastupitel. Vyrůstal v rodině důlního ředitele Alberta Andrée, po absolvování gymnázia v Těšíně se věnoval studiu medicíny na univerzitách ve Würzburgu (Německo) a Vídni, promoval v roce 1872. Usadil se jako praktický lékař v Moravské Ostravě, pro nezištnou pomoc a přístup k pacientům požíval oprávněné důvěry, obdiv i uznání místních občanů. Životní oporou mu byla manželka Anna, rozená Mládková, s níž měl dvě děti. Založil lékařské zájmové sdružení, v jehož čele stál mnoho let (Aerzteverein für Mähr. Ostrau und Umgebung/Lékařská asociace pro Moravskou Ostravu a okolí). Svou odbornou lékařskou aktivitu věnoval boji proti TBC. Neomezoval se pouze na léčbu této zákeřné choroby, ale značné úsilí vyvinul také v prevenci a osvětě, vybudoval první pomocnou a poradní stanici pro TBC. Od roku 1896 zasedal v moravskoostravském městském zastupitelstvu, krátce před smrtí se mandátu vzdal. Zemřel 6. 4. 1910 v Moravské Ostravě.

Popisek k ilustraci:
Veduta Moravské Ostravy z roku 1728.

Připravil Archiv města Ostravy