Historické kalendárium

pro týden od 26. září do 2. října

27. září 1906

Dne 27. 9. 1906 byla v blízkosti Okresního soudu Polská Ostrava dokončena stavba nové budovy pro český učitelský ústav ve Slezské Ostravě. Novobarokní budovu vystavěla stavební firma K. Rossmann a E. Vojtek, díky kterým byla do plánů včleněna tělocvična a dvorana s jednoduchým oltářem, kde se mohli studující zúčastňovat bohoslužeb, koncertů a jiných kulturních vystoupení. Ve vestibulu již neexistující budovy, která se nacházela na Michálkovické ulici, byla umístěna pamětní deska s citátem J. A. Komenského „Pod nebem jiné cesty k napravení zašlostí našich není, jediné mládeže dobré vedení“.

27. září 1913

Dne 27. 9. 1913 začal vycházet později velmi rozšířený a oblíbený list Morgenzeitung und Handelsblatt. Tisk zajišťovala tiskárna Julius Kittl v Moravské Ostravě. Deník své čtenáře informoval nejen o dění doma, v zahraničí, kulturních událostech aj., ale značná část byla vyhrazena i pro burzovní zpravodajství. Jejich stálou součástí byly i romány na pokračování, v některých případech vycházely i dva současně. Sobotní a nedělní vydání obsahovala různorodé přílohy, jako např. Dětské noviny strýčka Maxe, Svět ženy nebo Cesta. Jeden výtisk byl v prvním roce vydávání ceněn na 8 haléřů, měsíční předplatné pak činilo 2,5 K. List zanikl v roce 1939.

2. říjen 1901

Dne 2. října 1901 se ve Slezské Ostravě narodil pedagog, knihovník, vlastivědný a osvětový pracovník Vilém Fedorovič. Po studiích odmaturoval na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. Literárně se projevoval již od dob svého studia, podílel se na Sborníku českého studentstva aj. Stál u vzniku ostravského studia Československého rozhlasu. Svou činnost zaměřoval také na osvětu a stal se členem předsednictva Kulturní rady pro širší Ostravsko, členem místní osvětové rady v Muglinově. Svými články přispíval mj. do časopisu Černá země, absolvoval různé osvětové a knihovnické kurzy a nadále byl aktivní v různých společenských a dalších organizacích, za okupace pořádáním dobročinných výstav přispíval k pomoci rodinám uvězněných občanů. Po konci druhé světové války se opět zapojil do kulturně osvětové činnosti, pořádal vzdělávací programy, až do konce života zůstal činný v kultuře. Zemřel v Ostravě-Porubě 26. 10. 1979.

Popisek k ilustraci:
Titulní list prvního čísla novin Morgenzeitung und Handelsblatt (1913).