Historické kalendárium

pro týden od 19. září do 25. září

19. září 1911

Dne 19. 11. 1911 byla slavnostně vysvěcena synagoga ve Vítkovicích. Zpracováním jejího návrhu byl pověřen moravskoostravský architekt a stavitel Felix Neumann. Dvoupodlažní budovu umístil na dnešní Náměstí Jiřího z Poděbrad. Synagoga pojala při modlitbách 160 věřících, hlavní galerie čítala 66 míst a na dvě boční se vešlo po 36 osob. Pozemek s budovou od okolí oddělovalo železné oplocení na podezdívce se vstupní brankou.

Synagoga byla vypálena nacisty 25. 5. 1939. Na jejím místě vzniklo školní hřiště, které nyní náleží ke střední odborné škole AHOL.

22. září 1905

Dne 22. 9. 1905 byl na zasedání obecního výboru schválen návrh místní školní rady na výstavbu nové budovy obecní školy na Hladnově ve Slezské Ostravě. Ukázalo se totiž, že pro velký počet školou povinných dětí z této části Slezské Ostravy, včetně hornických kolonií Janské a Josefské, není řešením pouhé zřízení jednotřídní pobočky, spadající pod správu ředitelství obecné školy na Baranovci. Pro novou školu bylo vyhlédnuto místo na obecním pozemku v blízkosti rozcestí silnic vedoucích ve směru na Hladnov, Michálkovice a Heřmanice. Budova obecní školy vznikala v letech 1906–1908 a stála v prostoru dnešních ulic Nejedlého, Chitussiho a M. D. Rettigové.

23. září 2009

Dne 23. 9. 2009 zemřel literární historik a vysokoškolský pedagog doc. PhDr. Jaroslav Pleskot (nar. 30. 3. 1924). Po absolvování gymnázia ve Strážnici a totálním nasazení za druhé světové války vystudoval obor čeština-historie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Poté vyučoval na různých školách, mj. i v Krásném Poli. V roce 1956 se stal odborným asistentem na Vyšší pedagogické škole v Opavě, po jejím zrušení přešel na nově zřízený Pedagogický institut v Ostravě na katedru českého jazyka a literatury. Jeho badatelský zájem se koncentroval na českou literaturu 17. a 18. století. Zaměřil se na ranou životní a tvůrčí etapu J. A. Komenského a jeho působení ve Fulneku, věnoval se lidovým divadelním hrám v období baroka. Je autorem řady publikací, mj. Fulnecké intermezzo J. A. Komenského (přeloženo i do angličtiny) nebo Slezská barokní kultura. Na Ostravské univerzitě působil do roku 2000.

Popisek k ilustraci:
Synagoga ve Vítkovicích, kterou nacisté vypálili v květnu 1939.

Připravil Archiv města Ostravy