Historické kalendárium

pro týden od 12. září do 18. září

12. září 1895

Dne 12. 9. 1895 se v Moravské Ostravě poprvé objevil nový dělnický list Petra Cingra Prokop. Vzniku časopisu předcházely rozbroje uvnitř spolku Prokop vyvolávané zejména bratry Vágnerovými a Tomášem Kašem, snažícími se zbavit Cingra vedení spolku. Redakce původního odborového časopisu Odborné listy proti němu vykonstruovala několik lživých obvinění. Tyto skutky vedly k upadání a tříštění dělnických organizací. Po následných jednáních a zasedáních byl však Cingr opět většinově zvolen do čela spolku. Na schůzi valné hromady Ústředního svazu místních svazů a spolků hornicko-hutnických v Rakousku konané v Plzni za přítomnosti Petra Cingra byl přijat návrh, aby v Moravské Ostravě vycházel pod jeho redakcí celorakouský časopis horníků a hutníků s názvem Nazdar (také Na Zdar).

16. září 1884

Dne 16. 9. 1884 byla slavnostně otevřena a vysvěcena budova trojtřídní obecné školy na Zárubku ve Slezské Ostravě. Ke vzniku stavby dopomohla Severní dráha Ferdinandova, které náležela místní jáma Hermenegild (Zárubek). Společnost obci darovala nejen pozemek, ale rovněž stavbu dotovala finančním příspěvkem 10 tisíc zlatých. Budova nesoucí číslo popisné 451 stála poblíž křižovatky tehdejší ulice Frýdecké (nyní Podzámčí) se Šenovskou ulicí. Budova byla později několikrát rekonstruována zejména v důsledku důlních škod. Zbourali ji v devadesátých letech 20. století.

16. září 1912

Dne 16. 9. 1912 se v Brušperku do rodiny ruského legionáře narodil Čestmír Rusek, poručík a okresní velitel odbojové organizace Obrana národa v Ostravě. Po studiích ve Vítkovicích nastoupil na základní vojenskou službu, později absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích s vynikajícími prospěchem. Ruska přidělili k 8. lehkému dělostřeleckému pluku v Opavě, v roce 1938 převeleli k náhradnímu oddílu stejného pluku ve Frenštátě. V době mobilizace před Mnichovem se stal velitelem cvičné baterie. Po okupaci zbytku republiky Německem v březnu 1939 a rozpuštění armády se zapojil do Obrany národa, v níž se stal zástupcem krajského velitele a velitelem okresu Moravská Ostrava. Ke konci téhož roku se pro zatýkání činitelů Obrany národa rozhodl opustit republiku a při přechodu maďarských hranic byl zatčen. Ve věznici Plötzensee byl na základě rozsudku Lidového soudu v Berlíně dne 24. 9. 1942 za svou odbojovou činnost popraven.

Popisek k ilustraci:
Část titulního listu prvního vydání dělnického listu Prokop.

Připravil Archiv města Ostravy