Historické kalendárium

pro týden od 5. září do 11. září

5. září 1908

Dne 5. 9. 1908 byl díky iniciativě Spolku Národní dům „komisionálně shledán způsobilým“ velký sál Národního domu v Moravské Ostravě k pořádání divadelních představení. Rozhodnutí umožnilo divadelnímu komité při Národním domu realizovat myšlenku vytvoření stálé české divadelní scény, neboť nově postavené městské divadlo (dnes Divadlo Antonína Dvořáka) mělo jen německý divadelní soubor. V letech 1908–1910 tak úlohu českého divadla plnila a pro česky mluvící obyvatelstvo hrála vždy po dobu čtyř měsíců divadelní společnost Františka Trnky. Do sezóny zahájené 16. 9. zařadila např. opery Prodaná nevěsta, Dalibor, Faust a Markéta, dále operety Veselá vdova, Kouzlo valčíku a také „činoherní počiny“.

7. září 1906

Dne 7. 9. 1906 zemřel v Moravské Ostravě vydavatel novin, knihtiskař a knihkupec Ernst Hebling (nar. 1. 12. 1845 v Olomouci). Po ukončení studia na gymnáziu v Olomouci se vyučil knihkupcem. Profesní zkušenosti získával v Rakousko-Uhersku i v jiných evropských zemích. Roku 1869 se usadil v Moravské Ostravě, kde otevřel knihkupectví, papírnictví a litografickou dílnu. Po několikaleté snaze o zisk tiskařské koncese ve městě převzal upadající podnik Franze Wattolika i s ním spojené vydávání listu Mährisch-schlesischer Grenzbote, který byl později nahrazen deníkem Ostrauer Tagblatt. Podnik se nezaměřoval pouze na německá periodika, jeho stroji procházel i týdeník Přítel dělníků a Ostravice. Byl rovněž aktivní ve společenských organizacích, mj. jako předseda pěveckého spolku v Moravské Ostravě nebo jako účinkující v ochotnickém divadle.

7.–8. září 1902

Ve dnech 7.–8. 9. 1902 se za velkého zájmu v Moravské Ostravě konal slet Sokolské župy moravskoslezské, kterého se zúčastnilo 2243 sokolů v krojích z 37 žup Moravy, Slezska a Dolního Rakouska. Večerní program probíhaly zejména v prostorách Národního domu, kde se ubytovala i velká část účastníků, kterým se představilo několik pěveckých těles a kroužků. K hlavnímu bodu sletu (prostnému cvičení) probíhajícímu v areálu Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě doprovázely účastníky tři kapely. Cvičení vedl náčelník Moravskoslezské obce sokolské Jan Máchal.

Popisek k ilustraci:
Plánek cvičiště sletu Sokolské župy.

Připravil Archiv města Ostravy