Historické kalendárium

pro týden od 22. srpna do 28. srpna

23. srpen 1935

Dne 23. srpna 1935 získala ostravská firma Kolář a Rubý zakázku na stavbu samostatné budovy pro ostravskou pobočku tehdejšího Radiojournálu, který sídlil ve stísněných prostorech požární zbrojnice na Denisově, dnes Smetanově, náměstí a odkud vysílal již od r. 1929. S adaptací staršího domu v Hviezdoslavově ulici (dnes Šmeralova) se začalo 2. 9. 1935 a počítalo se s jejím dokončením na jaře následujícího roku. V novém sídle, kam se stanice nastěhovala v r. 1937, měla již k dispozici malé hudební a činoherní studio s režií, hlasatelnu a technickou kontrolu se třemi vysílacími pracovišti. V novostavbě ve dvorním traktu se nacházelo velké hudební studio s režií.

25. srpen 1860

Dne 25. srpna 1860 se v Kokorech na Přerovsku narodila Marie Matulová, roz. Geislerová (+20. 1. 1909 v Moravské Ostravě). Po studiích na církevním učitelském ústavu v Olomouci dosáhla v té době nejvyššího vzdělání pro ženy, stala se literní učitelkou. Do Ostravy přišla v roce 1883 na obecnou školu pro chlapce a dívky. Když byla škola rozdělena na chlapeckou a dívčí a k ní přiřazena dívčí měšťanská škola, stala se její první ředitelkou. Hned po svém příchodu do Ostravy se zapojila do českého kulturního života. Působila mj. v pěveckém spolku Lumír, Občanské besedě nebo Matici ostravské. V roce 1897 založila ženský dobročinný spolek Dobromila, který hmotně podporoval vzdělávání dívek a žen pro praktický život, propagovala ženskou otázku a stála u počátků první průmyslové školy pro dívky.

25.–26. srpen 1888

V neděli 26. srpna 1888 se na střelnici sešlo několik tisíc Ostravanů, aby posvětili první prapor ostravského střeleckého spolku. Na paměť slavnosti vydal spolek slavnostní tisk o své historii. Autor spisu Berthold Schwarz dal na vlastní náklad razit zlaté, stříbrné a bronzové pamětní medaile. Grafický projekt praporu zhotovil profesor vyšší zemské reálky v Moravské Ostravě Karel Malík. Na zadní straně praporu bylo umístěno heslo rakouských střelců „Scharfes Auge – Feste Hand – Ziemt den Schützen – in dem Stand“ (Přesná muška, pevná ruka, sluší střelbám na střelnici), na přední straně znak města Moravské Ostravy a nápis Schuetzen-Verein-Maehrisch Ostrau (Střelecký spolek Moravská Ostrava). Prapor o rozměrech 160 krát 130 cm v trávově zeleném odstínu zlatem vyšívaný zhotovila vídeňská firma Carl Gianni jun. Je uložen v Ostravském muzeu.

Popisek k ilustraci:
Marie Matulová (1860–1909), v závěru 19. století ředitelka dívčí měšťanské školy v Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy