Historické kalendárium

pro týden od 15. srpna do 21. srpna 2016

15. srpen 1907

Dne 15. srpna 1907 se na policejní komisařství v Moravské Ostravě obrátilo 11 českých spolků a osm redakcí českých novin a časopisů v Moravské Ostravě se stížností na skandální poměry v ostravských hospodách a s žádostí o zjednání nápravy. Jejich stížnost nebyla jediná a „kořalečnímu moru“ se věnoval rovněž denní tisk. Nepřístojnosti v ostravských putykách nabyly v tomto roce takových rozměrů, že policejní komisařství omezilo pořádání tanečních zábav na přesně stanovenou dobu s tím, že ve dnech vyplácení záloh a mezd se nesměly konat vůbec. Hospody navštěvovali především horníci a mladí dělníci, kteří zde utráceli celé výplaty, ve městě bujel alkoholismus a rozmáhala se prostituce. Podle statistik se v Ostravě v r. 1908 vypilo 27,2 l kořalky na osobu (průměrná spotřeba v ČR v r. 2011 činila 3,59 l), piva se vypilo více než 110 l na osobu (dnes 8,51 l).

17. srpen 2000

Dne 17. srpna 2000 dobrovolně ukončil svůj život společně s vážně nemocnou manželkou Edit právník a filozof Stephan Körner (* 26. 9. 1913 v Moravské Ostravě). V r. 1939 odešel do Velké Británie, aby se vyhnul perzekucím ze strany německých okupantů namířených proti židovskému obyvatelstvu a vstoupil zde do čsl. armády. V r. 1944 získal doktorát z filozofie na univerzitě v Cambridge. Po celý svůj aktivní život vyučoval na univerzitě v Bristolu, získal zde profesuru a stal se vedoucím katedry a děkanem filozofické fakulty. Od 70. let patřil ke stálým hostujícím profesorům na katedře filozofie Yaleovy univerzity v New Havenu v USA a působil také na univerzitě ve Štýrském Hradci v Rakousku. Stál v čele několika mezinárodních filozofických společností.  Jeho odborná práce se pohybovala v rámci analytické tradice a zároveň vycházela z kritického studia Kantovy filozofie, jíž věnoval svou první knihu, která zůstala jeho nejznámějším dílem.

18. srpen 1894

V sobotu 18. srpna 1894, v den narozenin císaře, vyjela poprvé normálně rozchodná parní tramvaj na trati Přívoz – Moravská Ostrava – Vítkovice. Myšlenky vybudovat v Moravské Ostravě místní dráhu se ujal obchodník z Vídně Julius Modern, který také nechal vypracovat projekt. Stavbu zahájila v r. 1894 vídeňská firma Leo Arnoldi, přičemž koncese na stavbu a provozování dráhy mezitím přešla na Společnost brněnské místní dráhy. Provozní délka trati činila 7,9 km a zprvu na ní jezdily čtyři lokomotivy a osm osobních vozů. Cesta tramvají vyšla daleko laciněji než fiakrem nebo omnibusem. Z tramvajového nádraží naproti dnešního hotelu Palace na nádraží v Přívoze se cestující v I. třídě svezl za 15 krejcarů, ve III. třídě zaplatil o polovinu méně. Jízda fiakrem stála po stejné trati 1 zlatý a drožkou 80 krejcarů.

Popisek k ilustraci:
Výpravní budova místního tramvajového nádraží naproti hotelu Palace, v pozadí Německý dům, přelom 19. a 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy