Historické kalendárium

pro týden od 8. srpna do 14. srpna

8. srpen 1948

Dne 8. srpna 1948 zemřel v Metylovicích architekt a stavitel Jan Rubý. Narodil se 24. 8. 1893 v Břeclavi, kde získal základní vzdělání a poté se vyučil ve Vídni zedníkem. V r. 1913 složil stavitelskou zkoušku na nižší průmyslové škole v Brně. V r. 1921 se přestěhoval do Moravské Ostravy, kde se svým brněnským přítelem Františkem Kolářem, s nímž spolupracoval již před válkou, otevřel architektonickou a projekční kancelář. K jejich největším podnikům patřila stavba Nové radnice v Moravské Ostravě (1924–1930). Vyprojektovali a postavili např. budovy škol v Bohumíně, Českém Těšíně, Petřvaldu, Karviné, Revírní bratrskou pokladnu a Hornický dům s kavárnou Elektra v Moravské Ostravě, hotel Tanečnica na Pustevnách. V éře první republiky patřila fa Kolář a Rubý k nejznámějším ostravským stavebním firmám.

10. srpen 1878

Dne 10. srpna 1878 zaslal místecký okresní lékař moravskému místodržitelství v Brně zprávu o otřesné hygienické situaci v Moravské Ostravě. V závěru píše, že ve městě „panuje ta největší nečistota, jak v ulicích a na náměstích, tak v obytných budovách, zejména v hromadných obydlích. Místní zdravotní komise ji právem označila za hlavní důvod rozšiřování epidemií… i za příčinu otřesné mortality…“ Ulice a veřejná prostranství skutečně znečišťovaly splašky, které obyvatelé vylévali před domy, odpadky, močůvka vytékající z hnojišť a nečistoty, které po sobě zanechali kupci na týdenních a výročních trzích. Protože většina ulic neměla dlažbu, v době sucha obtěžoval chodce prach a za dešťů vrstva bláta.

11. srpen 1951

V letech 1950–1951 zpracoval tým architektů pod vedením Vladimíra Meduny tzv. rajonovou studii výstavby socialistických měst na Ostravsku, která měla řešit problém komplexní bytové a občanské výstavby Ostravy, jež dosud probíhala nekoordinovaně na celém území města, bez dostatečné občanské a technické vybavenosti.

Na základě této studie schválil 11. srpna 1951 Jednotný národní výbor v Ostravě plán výstavby tzv. Nové Ostravy, podle nějž se mělo v prostoru tehdy ještě samostatných obcí Poruby, Svinova a Polanky nad Odrou postavit zcela nové město. Počítalo se s asanací staré městské zástavby postižené poddolováním a vysídlením asi 48 tisíc obyvatel. Naštěstí k realizaci těchto gigantických záměrů nedošlo.

Popisky k ilustracím:
V. Meduna, M. Čtvrtníček, R. Spáčil, Stavoprojekt, středisko Ostrava, Nová Ostrava, kresba leteckého pohledu na plánované nové město, v pozadí stará průmyslová Ostrava (1951).
Plakát k plánovaným „stavbám socialismu“ na Ostravsku s citátem J. V. Stalina (1951).

Připravil Archiv města Ostravy