Historické kalendárium

pro týden od 18. července do 24. července

18. července 1870

Dne 18. 7. 1870 schválilo moravské místodržitelství v Brně statut Rakouského ústavního spolku pro Moravskou Ostravu a okolí. V té době jediný vysloveně politický spolek v Moravské Ostravě byl v podstatě místní organizací strany ústavověrné, k níž se hlásili přední zastánci německého nacionalismu, mj. pozdější moravskoostravský starosta Gustav Fiedler, důlní ředitel Albert Andrée a továrník Karel Glassner. Spolek prakticky rozhodoval o členech obecního výboru a rady a tím zasahoval do všech oblastí života města. Jeho náplní činnosti bylo také pořádání přednášek, shromáždění, šíření a vydávání časopisů, knih, podpora německého školství a kultury.

21. a 22. července 1905

Ve dnech 21. a 22. 7. 1905 vystoupil u střelnice v Moravské Ostravě (dnes vstupní část Komenského sadu) cirkus Kludský. Nebylo to jeho první hostování v Ostravě. Již v roce 1887 zde Antonín Kludský představil „největší a nejkrásnější manažerii na světě“ s 200 kusy zvěře. O osmnáct let později zde mohli diváci obdivovat např. drezury lvů, tygrů královských, levhartů, pardálů, anglických dog, slonů a poníků. Za zmínku stojí, že Kludští si vybrali již v době Rakouska-Uherska jako místo k přezimování právě Moravskou Ostravu. Důvodem byla nižší cena uhlí, jehož denní spotřeba k vytápění stájí, vozů a šapitó dosáhla podle Karla Kludského až deset tun.

24. července 1898

Dne 24. 7. 1898 byl slavnostně vysvěcen Jubilejní (katolický) spolkový dům č. p. 470 v dnešní Šalounově ulici ve Vítkovicích, postavený v letech 1897–1898 z finančních prostředků družstva v čele s farářem Josefem Kučou. Na programu při otevření domu, sloužícího původně křesťanským organizacím, byl koncert ze skladeb Bedřicha Smetany, Johanna Strause ml., Pavla Křížkovského aj. a „taneční vínek“. V roce 1903 se zástupci sociálně demokratických organizací na Ostravsku dohodli na zakoupení objektu, který se stal na dlouhou dobu centrem sociálně demokratického a od roku 1921 komunistického hnutí. V letech 1908–1934 v něm působilo rovněž kino Dělnický dům, později přejmenované na Universum. Po mnichovských událostech v roce 1938 v souvislosti se zákazem KSČ byla budova prodána spolku Katolický dům ve Vítkovicích. A jako Katolický dům sloužila ještě po druhé světové válce. Dnes jsou v opraveném objektu sídla několika firem.

Popisky k ilustracím:
Oznámení v Ostravském deníku o hostování cirkusu Kludský v červenci 1905.
Katolický dům ve Vítkovicích na počátku 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy