Historické kalendárium

pro týden od 4. července do 10. července

4. červenec 1876

Dne 4. 7. 1876 se stal ředitelem Vítkovických železáren Paul Kupelwieser (*1. 2. 1843, Vídeň, +21. 3. 1919, tamtéž), syn profesora vídeňské malířské akademie Leopolda Kupelwiesera. Po absolvování báňské akademie v Leobenu působil v letech 1865–1872 v železárnách a hutích v Rakousku, od roku 1872 zastával místo ředitele válcovny v Teplicích v Čechách. Do Vítkovic přišel jako zkušený odborník a během následujících 16 let vybudoval z upadajícího podniku jeden z nejmodernějších hutních závodů nejen v rakousko-uherské monarchii, ale v celé střední Evropě. Zasloužil se o povznesení samotné obce Vítkovice, která díky tomu později získala statut města (1908). Paul Kupelwieser Vítkovice opustil již v roce 1892, kdy po neshodách s majiteli podniku odešel do předčasné výslužby a věnoval se především kultivaci ostrova Brioni v Jaderském moři.

6. červenec 1993

Dne 6. 7. 1993 byl při příležitosti oslav svátku mistra Jana Husa v Moravské Ostravě v ulici 28. října položen základní kámen ke stavbě modlitebny Církve bratrské podle projektu, který navrhli slovenští architekti Márius Žitňanský a Miroslav Zikmund. Pozoruhodná sakrální stavba, kombinující prvky neofunkcionalismu a postmoderny, naznačuje v půdorysu náruč otevřenou věřícím. V klínovité hale modlitebny čnící nad malou vodní plochu lze rovněž spatřovat symboliku lodi kotvící v bezpečném přístavu. Objekt byl dokončen v roce 1995.

7. červenec 1935

V neděli 7. 7. 1935 byl díky iniciativě Spolku vojenských vysloužilců v Husově sadu před evangelickým kostelem odhalen pomník padlým ve světové válce z dílny akademického sochaře Františka Juraně z Příboru. Sousoší znázorňující vojáka, který podpírá raněného druha, mělo připomínat nejen ty, kteří bojovali v řadách československých legií, nýbrž všechny padlé občany města bez rozdílu národnosti a vyznání. Proto i oficiální projevy byly při této příležitosti proneseny v češtině, němčině a polštině, slavnosti byl kromě katolického faráře a evangelického pastora přítomen rovněž židovský rabín. V současnosti se v Husově sadu nalézá Zborovský památník I. a II. zahraničnímu odboji z roku 1947; původní Juraňův pomník padlým byl v témže roce umístěn na hřbitov ve Vítkovicích.

Popisky k ilustracím:
Modlitebna Církve bratrské v ulici 28. října v roce 1996.
Pomník padlým v 1. světové válce na hřbitově ve Vítkovicích. Do roku 1947 stál v Husově sadu v Moravské Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy