Historické kalendárium

pro týden od 27. června do 3. července

28. červen 1896

Dne 28. 6. 1896 byla slavnostně zahájena VI. moravská zemská střelba, jejímž pořadatelem byl moravskoostravský střelecký spolek. Zemské střelby, pořádané periodicky v tříletém období, byly nákladnou záležitostí, kterou mohl uspořádat jen finančně silný a organizačně schopný střelecký spolek mající k dispozici moderně vybavenou střelnice. To vše ostravský spolek splňoval (nová střelnice z roku 1892). Protektorát nad zemskou střelbou v Moravské Ostravě převzal arcivévoda Rainer, který věnoval pro vítěze věcné dary. Po důkladných přípravách byly střelby zahájeny velkolepým slavnostním průvodem městem s alegorickými vozy a trvaly do 7. července 1896. Bylo uspořádáno osmnáct střeleb z různých zbraní na vzdálenost od 35 do 275 metrů. Zúčastnilo se jich 258 střelců. Nejlepším byly rozděleny stříbrné a zlaté poháry a stříbrné pamětní medaile vydané moravskoostravským střeleckým spolkem podle návrhu vídeňského medailéra Františka X. Pawlíka.

29. červen 1964

Dne 29. 6. 1964 zemřel v Ostravě pedagog, osvětový a vlastivědný pracovník, spisovatel Rudolf Eliáš. Narodil se 19. 4. 1878 v Pavlově (okres Jihlava). Rozhodl se pro učitelské povolání, působil na obecných školách ve Václavovicích a Michálkovicích. V roce 1906, po složení zkoušky pro měšťanské školy, byl přeložen na měšťanskou školu do Slezské Ostravy, kde vyučoval až do svého odchodu do penze v roce 1939. Ve své učitelské praxi Eliáš kladl důraz na výuku českého jazyka, národních dějin a vlastenecké uvědomění. S bratrem Františkem organizoval ochotnická divadelní představení, s nimiž zajížděli i na Těšínsko. Nedostatek učebních pomůcek nahrazovali dětskými časopisy a brožurami, vydávanými vlastním nákladem. V letech 1910–1912 Eliáš řídil redakci Novin Těšínských. Pod pseudonymem Rudolf Pavlov vydal sbírku veršů Slezské bodláčí a politickou satiru Těšínské elegie. Psal také pod pseudonymy R. Jarý, Petr Obrovec, Petr Vok, Vlastislav Boj.

1. červenec 1897

Dne 1. 7. 1897 zahájila činnost nejstarší tiskárna Rudolfa Vichnara v Přívoze. Nacházela se v malém dvorním domku Vincenta Hanselky  č. p. 457, patřícímu k domu č. p. 410 v Nádražní ulici. Poté si Vichnar pronajal obchodní prostory v novostavbě reprezentativní budovy č. p. 578 na rohu dnešní ulice Chopinovy a U Tiskárny, kde zřídil papírnictví a kancelář.  Tiskl knihy regionálního charakteru, reklamní a propagační materiály, Úřední list okresních hejtmanství v Místku a v Moravské Ostravě, velkoplošné plakáty, tiskopisy pro řadu institucí a soukromníků. V letech 1897–1901 zde byl vydáván katolický týdeník pod názvem Ostravsko-přívozské noviny, v letech 1902–1904 přejmenovaný na Ostravské noviny. Od roku 1904 provozovali tiskárnu již Karel Birgus a Eduard Riedl. Za vedení tiskárny Birgusovými nástupci došlo v roce 1932 k odhlášení koncese.

Popisky k ilustracím:
Plakát zvoucí na střeleckou slavnost v Moravské Ostravě (1896).
Rudolf Eliáš (1878–1964), pedagog a spisovatel.
Firemní záhlaví přívozské tiskárny R. Vichnara (počátek 20. století).

Připravil Archiv města Ostravy