Historické kalendárium

pro týden od 6. června do 12. června

6. červen 1905

Dne 6. 6. 1905 se narodila v Přívoze budoucí architektka Elly Oehler/Olárová. Její otec, známý ostravský stavitel ing. Viktor Sonnenschein, byl v letech 1934–40 předsedou ostravské židovské náboženské obce. Matka pocházela z významné knihkupecké rodiny Buchsbaumových v Přívoze. Ella vystudovala reálné gymnázium v Přívoze a architekturu na Vysoké škole technické v Brně, kde se poznala se svým budoucím manželem Oskarem. Vedli spolu projekční kancelář v Praze, věnovali se především projekci rodinných domů a továrních objektů ve funkcionalistickém stylu. V Ostravě navrhli například přestavbu kina Odeon (později Svoboda). V roce 1939 se rodina marně pokusila o emigraci do Austrálie. V srpnu 1944 byla z rasových důvodů deportována do koncentračního tábora Terezín. Ještě před internací stačila Ella zařídit pro svou dceru Renatu úkryt v Praze. Pobyt v Terezíně a morální deprese ze ztráty více než čtyřiceti příbuzných ji stály duševní zdraví. Po válce se k práci projektantky nevrátila, zemřela 22. 4. 1953 v Praze.

8. červen 1947

Dne 8. 6. 1947 se sešli nejlepší českoslovenští lukostřelci na závodech v Ostravě, které uspořádal klub OKD Ostravan na střelnici pod haldou jámy Jindřich.  Motivací pro sportovce bylo srpnové mistrovství světa v lukostřelbě, které se mělo uskutečnit téhož roku v Praze.  Rovněž výsledky z Ostravy rozhodovaly o výběru nejlepších závodníků pro reprezentační družstvo Československa. Výkony ostravských lukostřelců zastínily pražskou konkurenci. Josef Bláha a Helena Šáchová, oba závodící za Ostravan, zvítězili ve svých kategoriích a byli nominováni do reprezentace. Střelnici OKD Ostravan v samotném centru Ostravy se nacházela v prostoru dnešních ulic Ostrčilovy a Na Desátém.

9. červen 1935

Dne 9. 6. 1935 byl slavnostně vysvěcen pomník obětem první světové války z řad přívozských občanů. Slavnost svěcení vykonal v české a německé řeči tehdejší farář František Srovnalík za velké účasti shromážděných.

Pomník vojínům padlým v letech 1914–1918 se nachází na dnešním náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívozu u bočního vchodu kostela na jeho východní straně. Na vydlážděném prostranství je umístěn třístupňový pylon z šedého mramoru, nahoře zakončený mísou s hořícím ohněm. Na střední části pylonu na čelní stěně je kříž a letopočet 1914–1918. Ve výklencích na všech čtyřech stranách jsou vyryta jména válečných obětí.

Popisky k ilustracím:
Lukostřelci na střelnici OKD Ostravan „Na Desátém“ (po roce 1945).
Pomník vojínům padlým za 1. světové války v Ostravě-Přívoze (rok 1934).

Připravil Archiv města Ostravy