Historické kalendárium

pro týden od 23. května do 29. května

24. květen 1939

synagogaDne 24. 5. 1939 provedli nacisté první žhářský útok na židovské sakrální objekty na Ostravsku. Jejich terčem se stala synagoga ve Vítkovicích, která zřejmě v důsledku špatně založeného požáru i odolnosti stavby hořela nepřetržitě po několik dnů. Oheň zcela uhasl teprve 5. června. Židovský náboženský spolek byl donucen provést na své náklady do konce roku 1939 demolici značně poškozeného objektu, jejíž zajištění převzala firma Kolář & Rubý. Ovšem ještě v roce 1941 si sousední dívčí měšťanská škola, jež hodlala na místě synagogy zřídit sportovní hřiště, stěžovala na nekvalitně provedené odstranění trosek a stavebního rumu. Osud vítkovické synagogy následovaly v průběhu června 1939 další židovské modlitebny a chrámy v Moravské Ostravě, Přívoze, Zábřehu nad Odrou a Hrušově. Všechny objekty spojené s judaistickou vírou byly na Ostravsku nacisty do základu zničeny.

25. květen 1994

Dne 25. 5. 1994 tragicky zahynul při automobilové nehodě spolu se svojí manželkou profesor Vysoké školy báňské Ing. Josef Parýzek. Narodil se v roce 1907 v jihočeském Táboře. Absolvoval studium strojního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze a v roce 1935 nastoupil do Vítkovických železáren. V době okupace byl zatčen gestapem, vězněn a během heydrichiády odsouzen k trestu smrti, změněnému nakonec na dvanáct let žaláře. Po válce pracoval u Ostravskokarvinských dolů. Podílel se na založení Fakulty báňského strojírenství VŠB v Ostravě v roce 1951 a od počátku na ní působil jako vedoucí katedry provozní ekonomie, resp. strojírenské technologie. Patřil k významným osobnostem beskydské organizované turistiky a lyžařského sportu. Do konce života byl aktivním členem Sokola.

28. květen 1590

Dne 28. 5. 1590 vyzval olomoucký biskup Stanislav Pavlovský ve svém listu ostravské měšťany, aby zanechali přijímání pod obojím způsobem. V průběhu 16. století se na Ostravsku silně rozšířil protestantismus. Kromě toho, že Ostravští po svých duchovních požadovali přijímání pod obojí, odmítali rovněž chodit ke zpovědi a ve svých domech přechovávali mnoho kacířských knih a traktátů. Náboženské poměry v Moravské Ostravě byly také příčinou častého střídání zdejších farářů. Biskup Stanislav Pavlovský usiloval od 80. let 16. století o nastolení přísnějšího protireformačního kurzu. Ačkoliv se snažil vyhnout radikálním řešením, pro prosazení svých požadavků musel nakonec přistoupit i k dočasnému uvěznění padesáti vzdorujících ostravských měšťanů na Hukvaldech.

Popisek k ilustraci:
Synagoga ve Vítkovicích byla vystavěna v roce 1911 podle projektu ostravského architekta Felixe Neumanna. Budova se nacházela na rohu dnešních ulic Halasovy a Kutuzovovy.

Připravil Archiv města Ostravy