Historické kalendárium

pro týden od 9. května do 15. května

9. květen 1963

Dne 9. 5. 1963 byly v Ostravě slavnostně otevřeny nové lázně s krytým bazénem, kterým se podle nedaleké Čapkovy sokolovny začalo lidově říkat „Čapkárna“. Jejich výstavba trvala čtyři roky – o dva roky déle, než bylo původně plánováno – a vyžádala si náklady převyšující 9 milionů Kčs. Autorem projektu byl Ing. Jan Chválek z Krajského projektového ústavu, realizace byla svěřena Pozemním stavbám Ostrava. Provoz budovy zajišťovaly Komunální služby města Ostravy, neboť kromě bazénu se v ní nacházely vanové, sprchové a parní lázně, sauna, horské slunce, kadeřnictví aj. Od roku 2003 patří areál mezi zařízení společnosti SAREZA, v letech 2008–09 prošel modernizací. Dnes je nazýván Vodním světem.

10. květen 1935

Ve dnech 10. až 12. 5. 1935 se v Moravské Ostravě za účasti přibližně 350 tuzemských i zahraničních hostů konal celostátní sjezd Rotary Clubů ČSR – VIII. konference distriktu číslo 66. Hlavní jednání, které si kladlo za cíl přispět k hledání východisek z hospodářské krize 30. let, probíhalo v Národním divadle moravskoslezském. Ústředním tématem byla právní ochrana pracujícího člověka. Pracovní skupiny, členěné podle oborů lidské činnosti, pak rokovaly v Horní škole. Společenská část se odbývala v Nové radnici a v hotelu Palace. Součástí programu byla výstava obrazů ze sbírek členů ostravského Rotary Clubu v Domě umění. Rotariánské hnutí se do světa šířilo z amerického Chicaga od roku 1905. Jeho stěžejní myšlenkou byla služba lidem jako etická hodnota v praktické, soukromé i veřejné činnosti. Ostravský Rotary Club, jehož členy byli zástupci technické inteligence a svobodných povolání, manažeři či podnikatelé, vznikl v roce 1929.

12. květen 1896

Dne 12. 5. 1896 se ve Slaném (okr. Kladno) narodil sportovní novinář, průkopník a organizátor sportu na Ostravsku a Těšínsku Boleslav Moravec. Pocházel ze sportovně založené rodiny, která se roku 1900 přistěhovala do Orlové, později do Ostravy. Od dvacátých let se živil jako redaktor Ostravského, resp. Moravskoslezského deníku. Sportovní zpravodajství zajišťoval také pro další tištěná periodika a ve třicátých letech se stal reportérem ostravského Radiojournalu. V letech 1948–1968 nemohl z politických důvodů novinářskou profesi vykonávat. Do konce života pak spolupracoval s redakcí Čs. sportu. Významně přispěl k rozvoji lehké atletiky, fotbalu, ledního hokeje, cyklistiky a motorismu na pomezí Moravy a Slezska. Sám se aktivně věnoval vytrvalostnímu běhu. V letech 1929–38 organizoval osm ročníků tzv. Ostravského okruhu, druhého největšího motocyklového závodu v ČSR. Zemřel 9. 4. 1984 v Ostravě.

Popisek k ilustraci:
Letecký pohled na areál městských lázní s krytým bazénem a venkovním koupalištěm (sedmdesátá léta 20. století).

Připravil Archiv města Ostravy