Historické kalendárium

pro týden od 2. května do 8. května

2. květen 1945

Dne 2. 5. 1945, dva dny po osvobození Ostravy, došlo k ustavení třináctičlenného místního národního výboru, který převzal správu města po zaniklém magistrátu. Předcházela tomu rušná jednání zástupců čtyř politických stran a oblastního vojenského velení. Předsedou NV byl zvolen komunista Josef Lampa, místopředsedy se stali sociální demokrat MUDr. Artur Sommer, národní socialista Josef Ulman a lidovec Bohumil Rolek. Sociální demokracie a KSČ měly v národním výboru po čtyřech zástupcích, strany národně socialistická a lidová po dvou. Třináctým členem byl vojenský pověřenec pplk. Pokorný. V tomto složení úřadoval NV jako ústřední orgán veřejné moci v Ostravě do 22. května. Plenární schůze se konaly denně od 17 hodin a končily často pozdě v noci. Národní výbor musel řešit zejména naléhavé problémy hospodářské, zásobovací, dopravní a bezpečnostní.

3. květen 1898

Dne 3. 5. 1898 se v Hranicích (okr. Přerov) narodil knihtiskař, sportovec, osvětový pracovník a divadelní ochotník Miloš Zapletal. Jeho otec Prokop přesídlil v roce 1913 do Mariánských Hor, kde založil rodinný tiskařský podnik. S tímto dříve samostatným městem Miloš Zapletal spojil celý život. Podílel se na organizaci kulturního dění, působil v ochotnických souborech, byl autorem místopisných prací z historie Mariánských Hor. Významně se zasloužil o rozkvět ostravského sportu. Cvičil v Sokole a později se stal členem SK Ostravská Slavia, kde od roku 1920 vedl oddíl lehké atletiky. V tomto odvětví dosáhl úspěchů nejen jako závodník, ale také jako trenér, rozhodčí a funkcionář.

Patřil mezi zakladatele organizované házené na Ostravsku. Při sportování se seznámil se svojí manželkou Gabrielou Fialovou. Společně se v meziválečné době stali předními propagátory a organizátory beskydského lyžování, v roce 1927 stáli u zrodu Lyžařského klubu Ostrava. Zemřel 18. 6. 1967 v Ostravě.

4. květen 1894

Dne 4. 5. 1894 odmítli horníci na jámách Hermenegild a Vilém na Zárubku nastoupit práci poté, co jim byla před i po svátku Nanebevstoupení Páně odmítnuta zkrácená osmihodinová směna, přestože na to měli podle dohody s vedením Severní dráhy Ferdinandovy nárok. Nenápadná událost rychle přerostla v organizovanou stávku, která se šířila na další šachty. Ještě týž den se připojili horníci Wilczkových dolů Jan Maria, Ema a Lucie. O čtyři dny později stávkovalo přibližně 10 tisíc horníků z většiny dolů ostravské části revíru. Požadovali zavedení osmihodinové pracovní doby, nedělního klidu, zvýšení mezd o 25 % a odstranění hrubého a urážlivého zacházení ze strany dozorců. Stávka zprvu probíhala klidně, ovšem 9. 5. 1894 došlo ke střetu horníků domáhajících se vstupu na jámu Trojice v Polské (dnes Slezské) Ostravě s přivolaným četnictvem. Při střelbě přišlo 12 lidí o život. Zákrok vyvolal obrovské pobouření nejen mezi dělníky, ale i v široké veřejnosti. Do stávky se pak zapojilo až 16 tisíc horníků. Trvala do 18. 5. 1894, ovšem skončila bezúspěšně.

Popisky k ilustracím:
Miloš Zapletal v házenkářském dresu SK Ostravská Slavia Mariánské Hory.
Miloš Zapletal se svojí pozdější manželkou Gabrielou Fialovou při sjíždění řeky Ostravice skládacím kajakem nazvaným Ostrava (1925).

Připravil Archiv města Ostravy