Historické kalendárium

pro týden od 25. dubna do 1. května

25. duben 1426

Ke dni 25. 4. 1426 je datována listina vydaná opolským knížetem Bolkem, tehdy zástavním pánem hukvaldského panství, která stvrzuje, že Vavřinec ze Šonova (dnes Szonów, součást obce Glogówek v Polsku) prodal se souhlasem svého bratra Mikuláše ves Čertovu Lhotku (dnešní Mariánské Hory) za 50 kop grošů ostravskému měšťanu Bos Mertenovi.

25. duben 1955

Dne 25. 4. 1955 přijel na zahájení oslav 10. výročí osvobození do Ostravy prezident Čs. akademie věd a ministr bez portfeje Zdeněk Nejedlý. Zúčastnil se slavnostního večera v divadle, nesoucím jeho jméno již od roku 1948 (dnešní Divadlo Antonína Dvořáka), nazítří pak navštívil Vyšší hudebně-pedagogickou školu v Hrabákově ulici v Moravské Ostravě (předchůdkyně dnešní Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia), která rovněž na jeho počest připojila jméno Zdeňka Nejedlého ke svému názvu. „Škola si je vědoma cti, že nese jméno jednoho z největších soudobých vědců“, napsal tehdy komunistický deník Nová svoboda, „a chce mít podíl na tom, aby se pracující rozezpívali radostnou a bojovou písní“.

26. duben 1996

Dne 26. 4. 1996 byl předán do užívání tzv. Integrovaný dům, polyfunkční obytný a kancelářský objekt na rohu ulic Nádražní a 30. dubna, postavený podle návrhu architektů Josefa Havlíčka a Víta Klimeše. Stavební náklady si vyžádaly téměř 134 mil. Kč, vnitřní vybavení 21 mil. Kč a 40 mil. Kč na zřízení technických sítí a úpravy okolí. Integrovaný dům byl oceněn titulem Ostravský dům roku 1996. V současnosti zde sídlí jedna z ostravských poboček Úřadu práce České republiky.

30. duben 1965

V pátek 30. 4. 1965 v dopoledních hodinách byla na ulici 30. dubna za účasti rodinných příslušníků slavnostně odhalena pamětní deska tankistovi ppor. Josefu Gregorovi, rodákovi z Mirohoště na Volyni (dnes Myrogošča, Ukrajina), který padl 30. dubna 1945 při osvobozování Ostravy v boji nedaleko Nové radnice. Projev při této příležitosti pronesl válečný veterán generálmajor Stanislav Uchytil, během druhé světové války účastník bojů jak ve Francii, tak na východní frontě.

Popisky k ilustracím:
Pergamenová, německy psaná listina o rozměrech 33 x 27 cm. Pečeť opolského knížete Bolka se bohužel nedochovala.
Vyšší hudebně pedagogická škola a později konzervatoř v Hrabákově ulici sídlila v domě, patřícím původně dobročinnému spolku Ludmila (snímek z konce 30. let 20. století)

Připravil Archiv města Ostravy