Historické kalendárium

pro týden od 11. dubna do 17. dubna

13. duben 1946

Dne 13. dubna 1946 byla Mimořádným lidovým soudem v Moravské Ostravě odsouzena k trestu smrti oběšením Magdalena Siwy (nar. 23. 11. 1920 ve Vítkovicích), v období druhé světové války příslušnice ostravského gestapa, která se podle výpovědi řady svědků osobně podílela na zatýkání a mučení osob, podezřelých z protinacistické odbojové činnosti. Rozsudek byl vykonán ještě téhož dne na nádvoří Krajského soudu v Moravské Ostravě.

15. duben 1889

Dne 15. dubna 1889 došlo k důlnímu neštěstí na Dole Hlubina v Moravské Ostravě, kde v odpoledních hodinách po výbuchu nahromaděných třaskavých plynů ve sloji „Juno“ zahynulo udušením osm horníků, z nichž dva nejmladší měli teprve 19 let. Další čtyři utrpěli poranění různého stupně, přičemž jeden z nich podlehl svým zranění zanedlouho poté. Pohřbu obětí této tragické události na novém městském hřbitově (dnes Sad Milady Horákové) o tři dny později se podle zpráv v soudobém tisku osobně zúčastnil také průmyslník David rytíř Gutmann, v té době nájemce Dolu Hlubina, který dorazil do Moravské Ostravy na druhý den po neštěstí, aby zjistil rozsah škod a dohlédl na poskytnutí pomoci rodinám pozůstalých.

15. duben 1959

Dne 15. dubna 1959 zahájil prezident Československé republiky Antonín Novotný návštěvou Ostravy svůj třídenní pobyt na Ostravsku.

V Nové radnici byl přivítán předsedou městského národního výboru Josefem Kotasem, z balkonu pronesl krátký projev ke shromážděným a zapsal se do pamětní knihy města. Poté prošel pěšky ulicí 30. dubna a odjel na zimní stadion, kde se konala veřejná manifestace pracujících Ostravského kraje. Tentýž den absolvoval ještě prohlídku provozů Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích.

Popisky k ilustracím:
Důl Hlubina před rokem 1918.
Prezident republiky Antonín Novotný (uprostřed vpravo) spolu s předsedou MěNV výboru Josefem Kotasem při procházce ulicí 30. dubna v dubnu 1959.

Připravil Archiv města Ostravy