Historické kalendárium

pro týden od 4. dubna do 10. dubna

6. duben 1902

V neděli dne 6. 4. 1902 přednášel v Národním domě v Moravské Ostravě prof. T. G. Masaryk v rámci vzdělávacího cyklu lidových přednášek, pořádaných c. k. českou univerzitou Karlo-Ferdinandovou, na téma „O otázce sociální“.

Posluchači měli díky vědecky pojatému výkladu jedinečnou možnost seznámit se podrobněji s dějinami vzniku a vývoje socialistického hnutí, o němž měli dosud mnohdy jen velmi mlhavou představu; o zájmu, který tato tématika na průmyslovém Ostravsku vyvolávala, svědčí i fakt, že sál s kapacitou 1200 míst byl zcela zaplněn obecenstvem, „jež sešlo se ze všech vrstev naší české společnosti“.

7. duben 1990

Dne 7. 4. 1990 zemřel v Ostravě ve věku 65 let akademický sochař Jiří Myszak (narozen 2. 3. 1925 v Terezíně). V Ostravě pobýval od roku 1949 a stal se autorem celé řady komorně laděných, tak i monumentálních sochařských prací. V ostravských exteriérech se dodnes můžeme setkat s některými jeho díly; je to např. plastika „Ruce chrání vodu“ před budovami VŠB-TUO a Technoprojektu v Moravské Ostravě, fontána v atriu kolejí VŠB-TUO v Porubě, plastika „Atomový věk“ před budovou bývalé ZŠ V Zálomu v Zábřehu nad Odrou aj. Tvorba Jiřího Myszaka je významně zastoupena rovněž ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě.

10. duben 1880

Dne 10. 4. 1880 se v Otiněvsi (okr. Prostějov) narodil František Studnář, pozdější moravskoostravský okresní hejtman. Po studiích na gymnáziu v Brně a Olomouci absolvoval práva na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, od roku 1906 působil jako úředník na Okresním hejtmanství v Prostějově, v jehož čele stál od roku 1918. V lednu 1928 byl pověřen funkcí okresního hejtmana v Moravské Ostravě, kterou zastával až do zrušení okresního úřadu v roce 1941. Aktivně se účastnil společenského a kulturního života, podporoval začínající umělce. Sám byl znám jako velký milovník a sběratel umění a starožitností. V roce 1941 odešel do důchodu a žil opět v Prostějově, po roce 1945 v Sudkově (okr. Šumperk). Když v 50. letech prodal z existenčních důvodů několik obrazů ze své sbírky, byl neprávem obžalován jako spekulant s uměleckými díly a odsouzen k trestu 3 a půl roku odnětí svobody a ztrátě veškerého majetku. Jen nepatrnou část jeho sbírek získalo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Po odpykání trestu se odstěhoval k příbuzným do Prahy, kde zemřel 22. 8. 1969. Rehabilitován byl rozhodnutím Vrchního soudu v Praze v roce 1993.

Popisky k ilustracím:
Oznámení o konání přednášek T. G. Masaryka a dalších osobností v Národním domě v Moravské Ostravě v dubnu 1902.
František Studnář, v letech 1928–1941 okresní hejtman v Moravské Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy