Historické kalendárium

pro týden od 28. března do 3. dubna

28. březen 1881

Dne 28. března 1881 přednášel cestovatel Emil Holub v dnes již zbořeném hostinci U hroznu v Kostelní ulici v Moravské Ostravě, naproti kostelu sv. Václava. Původní profesí lékař se proslavil cestami po Africe, kde získal cenné sbírkové předměty. Většina z nich je uložena ve světových muzeích, jen malá část v Náprstkově muzeu v Praze. Jak uvádí dobový tisk, místnosti restaurace byly „nad míru četným obecenstvem přeplněny“. MUDr. Holub seznámil přítomné s „třemi rodinami černého obyvatelstva Jižní Afriky“: Hotentoty, Křováky a Banty a pak přešel k hlavnímu tématu, jimž byl život kmene Matabelských Zulů. Závěr večera patřil koncertu hornické kapely, uspořádanému na počest proslulého cestovatele. Výtěžek ze vstupného byl věnován rakousko-uherské výpravě do nitra Afriky. 

30. březen 1973

Dne 30. března 1973 byla v Ostravě-Přívoze na Wattově ulici otevřena na svou dobu největší a nejmodernější poštovní budova v Československu. Podle návrhu Lubomíra Laciny a Vlasty Douši, kteří se rovněž podíleli na projektu sousedící odbavovací haly hlavního nádraží, byl postaven v doznívajícím bruselském stylu šestipodlažní objekt. Kostru tvoří ocelová konstrukce o váze 1 196 tun vyrobená ve Vítkovických železárnách. Na užitné ploše o rozloze 14 tisíc m2 se kromě poštovních přepážek, nacházely také jídelna, bufet, kuchyňky a sprchy pro 450 zaměstnanců. Součástí technického zázemí byl rovněž poloautomatický třídič zásilek, který dokázal za 24 hodin zpracovat 9 tisíc balíků. 

3. duben 1862

Dne 3. dubna 1862 se v Benešově narodil pozdější generální ředitel Vítkovických železáren Adolf Sonnenschein. Po studiu na vysoké škole technické ve Vídni a krátkém působení v dřevozpracující firmě v Uhrách, nastoupil v roce 1888 do zaměstnání ve Vítkovickém horním a hutním těžířstvu. S ním, kromě let 1890–1894, kdy byl vedoucím vysokých pecí v Indii u firmy Bengal Iron and Steel Co. Ltd., spojil svůj profesní život. Nejdříve byl pověřen modernizovat rudné doly ve slovenských Rudňanech a uvést do provozu těžbu v Koskullskulle ve Švédsku. Oba tyto podniky patřily Vítkovickým železárnám. Sonnenschein poté uskutečnil studijní cesty do hutních závodů v Německu, Anglii a USA. Zkušenosti využil při rozšiřování a modernizaci podniku. V roce 1916 byl jmenován centrálním a o čtyři roky později generálním ředitelem Vítkovických železáren. Zastával také významné funkce v Rakousku-Uhersku a později Československu, s jehož vznikem se však nikdy nesmířil. Zemřel 26. září 1939 ve švýcarském Luzernu.

Popisky k ilustracím:
Pozvánka na přednášku cestovatele Emila Holuba v hostinci U hroznu (1881).
Budova pošty v Ostravě-Přívoze v roce 1975.

Archiv města Ostravy