Historické kalendárium

pro týden od 21. března do 27. března

23. březen 1892

Dne 23. března 1892 se v Kojetíně narodil pplk. Edmund Klímek, účastník odboje v době první i druhé světové války. Po vypuknutí válečného konfliktu v roce 1914 byl vyslán na italskou frontu, kde byl zajat a vstoupil do československých legií. Po návratu do vlasti sloužil v armádě. Vrcholem Klímkovy kariéry bylo jmenování velitelem kasáren na Hranečníku ve Slezské Ostravě a zároveň posádky Moravská Ostrava. Po okupaci a rozpuštění čs. vojska, pracoval od srpna 1939 jako zástupce ředitele kamenolomu v Olšovci u Hranic na Moravě. Zapojil se do odbojové činnosti v organizaci Obrana národa a stal velitelem kraje Moravská Ostrava. Dne 23. 11. 1939 byl zatčen gestapem a následně odsouzen v Berlíně s dalšími šesti členy Obrany národa k trestu smrti, který byl vykonán 24. září 1942.

25. březen 1888

Dne 25. března 1888 přednášel v restauraci U Lípy, v blízkosti historické vily Terezy na Černé louce v Moravské Ostravě, na pozvání Dělnického vzdělávacího spolku Josef Hybeš, který se později stal jedním z prvních sociálně demokratických poslanců rakouské Říšské rady. Název jeho přednášky zněl „Čeho se domáhá dělnictvo v přítomné době a jaké jsou toho příčiny“. Dělnický vzdělávací spolek vznikl v roce 1887 a v restauraci U Lípy měl svou stálou místnost. Za dva roky jeho členská základna čítala již 423 členů.

26. březen 1654

Dne 26. března 1654 byl na základě příkazu císaře Ferdinanda III. uzavřen evangelický kostel v Polské (dnešní Slezské) Ostravě a vrácen katolíkům. Toto opatření bylo součástí vlny rekatolizace v celém Těšínsku, které však probíhalo pozvolným tempem. Přijetí katolické víry se bránili nejen poddaní, ale i samotná šlechta. Např. majitel polskoostravského panství František Vilém Sedlnický, který byl též patronem zmíněného kostela, přistoupil ke katolickému vyznání až v roce 1678.

Popisky k ilustracím:
Edmund Klímek, příslušník odbojové organizace Obrana národa, popravený nacisty v roce 1942.
Hostinec U Lípy ve Střelniční ulici v Moravské Ostravě, sídlo Dělnického vzdělávacího spolku.

Připravil Archiv města Ostravy