Historické kalendárium

pro týden od 14. března do 20. března

15. března 1910

Dne 15. března 1910 se v Polance nad Odrou narodil vojenský letec Jiří Král. Po maturitě na vyšší průmyslové škole strojnické ve Vítkovicích nastoupil v roce 1930 vojenskou službu u letectva. Po okupaci zbytku Československa nacistickým Německem v březnu 1939 odešel do Polska, kde založil čs. vojenskou skupinu a stal se do příchodu Ludvíka Svobody jejím prvním velitelem.

V červenci 1939 odplul do Francie, kde se od dubna 1940 účastnil jako stíhač bojů v řadách francouzského letectva. Padl 8. 6. 1940 v souboji s německou přesilou. Jsou mu přičítány tři sestřely nepřátelských strojů. Král byl in memoriam povýšen do hodnosti majora a vyznamenán Čs. válečným křížem. Z podnětu exilové vlády v Londýně byla na počátku roku 1945 vydána poštovní známka s letcovým portrétem v rámci emise osmi známek s padlými hrdiny čs. zahraničních armád. V roce 1963 přenesli jeho ostatky na čs. vojenský hřbitov La Targette. Zastupitelstvo města Ostravy udělilo 30. 6. 2010 Jiřímu Královi Cenu města Ostravy in memoriam.

17. března 1881

Dne 17. března 1881 schválila moravská zemská vláda stanovy moravskoostravského spolku Moravský klub, jenž byl úzce spjat s Národní stranou (staročeši). Jeho hlavním cílem bylo prosazování českých zájmů v politickém a společenském životě a „působení pro ideu velikého, mocného a slavného Rakouska“. Zakládající schůze spolku se konala 4. 5. stejného roku v hostinci U Lípy, stojícího v blízkosti vily Terezy na Černé louce v Moravské Ostravě. Hlavním bodem jednání byla školská problematika, konkrétně požadavek zřízení dívčí školy s českým vyučovacím jazykem. Prvním předsedou byl zvolen báňský inženýr Emanuel Balcar.

19. března 1936

Dne 19. března 1936 byla v Národním domě, dnešním Divadle Jiřího Myrona, poprvé v Moravské Ostravě předvedena ukázka televizního přenosu. Na čtyřech přednáškách pořádaných Radioklubem Ostrava prezentoval doc. dr. Jaroslav Šafránek 2400 posluchačům na pokusných zařízeních vysílání i příjem televizního signálu. „Obecenstvo sledovalo jeho poutavý výklad s neobyčejným zájmem až do konce a ještě dlouho po ukončení přednášek kupilo se okolo zajímavých přístrojů a dávalo si podrobně vysvětlovat jednotlivosti.“ O den později Šafránek vystoupil ve vítkovickém kině Central, později Jas, v Halasově ulici.

Popisky k ilustracím:
Jiří Král (1910–1940), vojenský letec, rodák z Polanky nad Odrou.
Pamětní deska mjr. Jiřího Krále a dalších obětí okupace, umístěná na budově požární zbrojnice v Ostravě-Polance n. Odrou. Pod deskou je uložena prsť z Králova hrobu ve Francii.

Připravil Archiv města Ostravy