Historické kalendárium

pro týden od 29. února do 6. března

2. březen 1959

Dne 2. 3. 1959 byla v prostorách Nové radnice ukončena úspěšná výstava sovětských sputniků. Vesmírné přístroje instaloval v budově Nové radnice šedesátičlenný tým montérů a řemeslníků v rekordně krátké době – v průběhu jediné noci, aby ráno 24. 2. mohla být výstava zahájena. Nejvíce návštěvníků se soustřeďovalo kolem přístroje, v němž byl umístěn pes Lajka před svým letem do vesmíru. Ve druhém poschodí se lidem líbila umělá družice. Výstavu doplňoval koutek Svazarmu, kde bylo možné si poslechnout signály z družice nebo záznam v původní řeči hlasatele moskevského rozhlasu o vypuštění kosmické rakety.

Během jednoho týdne si přišlo exponáty prohlédnout na 60 tisíc návštěvníků. Jejich počet by byl daleko větší, nebýt chřipkové epidemie a zákazu hromadných školních návštěv.

4. březen 1473

Dnem 4. 3. 1473 je datována listina, kterou se narovnává spor mezi bratry Mikulášem a Jiříkem z Čertovy Lhotky (dnešní Mariánské Hory) o dědictví po otci. Listina byla sepsána v Ostravě a není ani tak pozoruhodná svým obsahem, ale rozhodčími, kteří ve sporu působili. Byli jimi biskupský hejtman v Ostravě Václav z Bystřice a Choryně a ostravská městská rada v čele s purkmistrem Štefanem Markelem. V roce 1468 totiž začala válka s uherským králem Matyášem Korvínem, která postihla území mezi Opavou, Osoblahou a Albrechticemi, kde byla řada vesnic zničena. Co se dělo v samotné Ostravě známo není, ale listinná zmínka o biskupském hejtmanovi dokládá, že město bylo stále v držení olomouckých biskupů a válka se ho asi příliš nedotkla.

5. březen 1905

Dne 5. 3. 1905 se v obci Herálec (okr. Chrudim) narodil univerzitní profesor a vědec Vlastimil Uher (zemřel 19. 1. 1984 v Kralupech n. V.). Pocházel z rodiny živnostníka a po základním vzdělání navštěvoval učitelský ústav v Čáslavi, aby se stal učitelem. V letech 1937–1938 studoval na Škole vysokých studií pedagogických v Praze, kde získal odbornou erudici v pedagogických a didaktických výzkumech. Své vzdělání si prohloubil na Univerzitě Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 1948. Po založení Vyšší pedagogické školy v Opavě byl jmenován jejím děkanem (1953–1959). V Ostravě začal působit po zřízení Pedagogického institutu a v jeho čele stál v letech 1959–1964. Poté založil a vedl katedru pedagogiky na nově vzniklé samostatné Pedagogické fakultě v Ostravě, a to už jako řádný profesor pedagogiky, jímž byl jmenován roku 1962. Jeho poslední působiště je spojeno s ostravskou pobočkou Čs. pedagogické společnosti při ČSAV, kterou založil a do roku 1971 i vedl.

Popisky k ilustracím:
Titulní stránka deníku Nová svoboda z 25. 2. 1959.
Listina Mikuláše a Jiříka z Čertovy Lhotky.

Připravil Archiv města Ostravy