Historické kalendárium

pro týden od 15. února do 21. února

16. únor 1879

Dne 16. února 1879 se v Praze narodil herec, režisér a divadelní ředitel Miloš Nový (zemřel 3. 9. 1932 v Praze). Po angažmá u divadelních společností se stal v roce 1914 členem činohry Národního divadla v Praze a byl jedním z prvních herců ansámblu, kteří spolupracovali s němým filmem.

V letech 1926–1930 byl ředitelem Národního divadla moravskoslezského (NDMS) v Moravské Ostravě. Vzhledem k sílícím komerčním tlakům vytvářel konvenční divadlo dobrého průměru s repertoárem přejímaným z pražské dramaturgie. V roce 1929 zaštítil vznik experimentálního činoherního Studia při NDMS, u jehož zrodu stál režisér Oldřich Stibor. Zániku studia pro hospodářské nesnáze nezabránil. Mezi kolegy oblíbený Nový vystupoval společensky uhlazeně a byl ochoten pomoci tam, kde bylo třeba.

19. únor 1905

Dne 19. února 1905 byla ustavena v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího Myrona) za účasti asi padesáti delegátů Národní rada pro Ostravsko. Hlavním důvodem jejího vzniku byl zesílený germanizační tlak, který nutil české korporace k jednotným akcím. Nově ustavená národní rada měla za úkol vést v evidenci veškeré záležitosti školské, národní, národohospodářské apod., týkající se českých národních zájmů. Předsedou rady byl zvolen známý ostravský advokát a veřejný činitel dr. Edmund Palkovský.

20. únor 1955

Dne 20. února 1955 byly zahájeny práce na stavbě televizního vysílače v Hošťálkovicích. Jednalo se v pořadí o druhý vysílač v republice, a to po pražském Petřínu, který zahájil vysílání už v květnu 1953. Stavebním pracím předcházelo postavení vozovky, zavedení elektřiny na staveniště a vyhloubení studny. Vše probíhalo za nepříznivých povětrnostních podmínek, které vládly v únoru roku 1955. Samotná stavba vysílací věže a budovy pak byla dokončena v neuvěřitelně krátké době za necelý jeden rok, včetně instalace provizorní antény z pražské Tesly Hloubětín. Věž po dokončení dosahovala výšky necelých 123 metrů. První pokusné vysílání bylo zahájeno 15. 11. 1955 zkušebním obrazcem, lidově zvaným „monoskop“.

Popisky k ilustracím:
Miloš Nový, v letech 1926–30 ředitel Národního divadla moravskoslezského.
Stavba základů televizního vysílače v Hošťálkovicích (1955).

Připravil Archiv města Ostravy