Historické kalendárium

pro týden od 25. ledna do 31. ledna

25. leden 1795

Dne 25. ledna 1795 císař František II. potvrdil městu Moravské Ostravě privilegium na dva trhy na vepře v týdnu vždy v úterý a ve středu. Zároveň byl zrušen svinský trh ve vsi Zámostí (dnes součást Slezské Ostravy). Opatření mělo znemožnit dosavadní volné kupčení s haličskými vepři a umožnit snížení cen. Jak se uvádělo, dobytek na cestě mezi Haličí a Zámostím prochází až jedenácti rukami překupníků. Pro Moravskou Ostravu, „chudé, na pruských hranicích ležící město“, jak jej žadatelé v suplice císaři sami označili, to znamenalo i značný ekonomický přínos. Moravskoostravský magistrát si nakonec dovolil neobvykle smělou poznámku, že „zemským monarchům“ by mělo více záležet na povznesení města než na několika „vesnických individuích“.

26. leden 1848

Dne 26. ledna 1848 je datována zpráva o průběhu tyfové epidemie v Moravské Ostravě. Vypukla v zimě 1847 a koncem roku dosáhla takové intenzity, že onemocněli i oba městští ranlékaři Bedřich Fuchs a Josef Krečmer a oba praktičtí lékaři dr. Nikodém Kroček a dr. František Wlczek, který dokonce 27. 12. 1847 zemřel. Obyvatelstvu města a okolí tehdy hrozilo nebezpečí, že bude zcela bez lékařské pomoci. Proto musel magistrát požádat krajský úřad v Hranicích o vyslání výpomocného lékaře, kterým byl fulnecký městský lékař dr. Josef Macháček, působící tu od 21. 12. 1847. Po několikatýdenním pobytu rozpoznal příčinu epidemie, kterou popsal moravskoostravskému magistrátu: „Její příčinou je přeplněnost nízkých, stísněných, uhelnatými plyny naplněných bytů s lidmi, jejichž mysl je úplně deprimována starostmi o živobytí.“ Macháček se zdolávání tyfové epidemie věnoval 50 dní. Přesto v roce 1848 v Ostravě zemřelo 77 osob.

27. leden 1911

Dne 27. ledna 1911 se v polském Gorzowě narodil velitel partyzánské skupiny Jan Žižka v Ostravě Josef Čapka (zemřel 10. 4. 1945). V letech 1934–1939 působil v čs. armádě, poté na okresním úřadu v Ostravě. Od roku 1941 prováděl s přáteli drobné sabotáže. V roce 1942 vytvořil městskou partyzánskou skupinu Jan Žižka, která uskutečňovala záškodnickou činnost na Ostravsku, Hranicku a Olomoucku, např. vyhození železniční trati u Lískovce, zničení trati mezi Hrušovem a Bohumínem, dynamitové útoky na vlaky atd. V září 1944 byla většina členů skupiny zatčena, Čapka unikl na Slovensko, kde se účastnil Slovenského národního povstání. Koncem prosince 1944 se pokusil projít k sovětské frontě, byl však zajat a předán gestapu. V dubnu 1945 ho spolu se 150 vězni poslali do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl celý transport ihned po příchodu povražděn.

Popisek k ilustraci:
Listina císaře Františka II. (1795) pro Moravskou Ostravu ve formě pergamenové knihy o rozměrech 28 x 35 cm, zdobená na deskách dřevoryty císařského a českého znaku.

Připravil Archiv města Ostravy