Historické kalendárium

pro týden od 11. ledna do 17. ledna

13. leden 1916

Dne 13. ledna 1916 vypukly v Moravské Ostravě hladové demonstrace žen. Protesty trvaly až do 19. ledna a vyžádaly si do města příchod policejních posil.

14. leden 1896

Dne 14. ledna 1896 před polednem vypukl na jámě Hermenegild (později Zárubek) v Polské (dnes Slezské) Ostravě důlní požár, který si vyžádal životy šestnácti horníků. Dalších jedenáct se přiotrávilo kouřovými zplodinami. Oheň vypukl v osmém patře v hloubce 241,5 m a jeho příčinou bylo pravděpodobně narušené elektrické vedení. Hořící sloj byla ze všech stran zazděna, ucpána a v 9 hodin večer byl oheň uhašen. Pohřeb obětí se konal o dva dny později a účastnilo se ho na 10 tisíc lidí. Důl Hermenegild, patřící Severní dráze Ferdinandově, byl spojen se sousedními zárubeckými jámami Vilém a Jakub. V době nešťastné události bylo ve všech třech šachtách zaměstnáno asi tisíc horníků. Jedním z důsledků neštěstí bylo zpomalení elektrifikace dolů.

15. leden 1996

Dne 15. ledna 1996 prezident republiky Václav Havel navštívil Ostravu a Havířov. Po krátké schůzce s primátorem Ostravy Evženem Tošenovským a členy rady prošel centrem města. Zastavil se v Sadu Milady Horákové, kde spolu s primátorem položil kytici k památníku židovským obětem II. světové války. Poté navštívil domov důchodců v Mariánských Horách, Novou huť a regionální studio České televize. Po krátké návštěvě Havířova si v ostravském Domě umění prohlédl výstavu Výtvarný život na Ostravsku ve 20. století. S občany se setkal v Divadle A. Dvořáka. Tisková konference uzavřela prezidentův pobyt v našem městě. Prezidenta republiky doprovázel jeho tiskový mluvčí a ostravský rodák Ladislav Špaček a vedoucí prezidentské kanceláře Ivan Medek.

17. leden 1906

Dne 17. ledna 1906 v Praze zemřel technik a manažer v báňském průmyslu Václav Stieber (narodil se 30. 8. 1836 v Rakovníku). V Ostravě působil od roku 1864, kdy přijal nabídku správy dolů hraběte Wilczka v Polské Ostravě a nastoupil na místo důlního měřiče. Díky svým znalostem a organizačnímu talentu byl již v roce 1868 povýšen do funkce technického a komerčního ředitele Wilczkových dolů. Závody, které převzal, byly technicky zastaralé a neodpovídaly moderním požadavkům na důlní provoz. Ujal se proto složitého úkolu jejich provozní reorganizace a modernizace strojového vybavení. Získal také věhlas v odborných kruzích svými montanistickými studiemi. Pracoval mnoho let v komunální správě Polské Ostravy a po určitý čas dokonce zastával funkci starosty. Za zásluhy o její rozvoj obdržel čestné občanství.

Popisek k ilustraci:
Důl Hermenegild v Zárubku na pohlednici z konce 19. století.

Připravil Archiv města Ostravy