Historické kalendárium

pro týden od 14. prosince do 20. prosince

16. prosinec 1894

Dne 16. 12. 1894 uspořádal ostravský hornický spolek Čtenářská beseda ve Františkově Údolí divadelní představení ve velké dvoraně Národního domu v Moravské Ostravě. Stalo se tak na oslavu 25. výročí činnosti spolku hrou Strakonický dudák J. K. Tyla, jejíž režie se ujal pan Molinari. Doprovod ke zpěvu i hudbu v meziaktí obstarala hornická kapela. Dle dobového tisku bylo „provedení velmi pěkné a výtěžek hrubý obnášel 139 zl. 20 kr., z čehož čistého výnosu bylo 18 zl. 62 kr“. Vstupenky byly v předprodeji k dostání v Moravské Ostravě v Zámecké ulici u knihkupce pana Madra a ve Vítkovicích rovněž u knihkupce pana Gardelky v Mariánské ulici.

20. prosinec 1919

Dne 20. 12. 1919 zemřel Wilhelm Müller, ředitel válcovny a starosta Přívozu. Narodil se 6. 12. 1847 v Ondřejovicích (okr. Jeseník) do rodiny Wilhelma Müllera, správce majetku firmy Tlach a Keil v Opavě. Po založení válcovny zinkového plechu v Přívoze touto firmou (v r. 1852) se sem s celou rodinou přestěhoval. V letech 1853–1858 navštěvoval obecnou školu v Přívoze a Moravské Ostravě, dále absolvoval reálku v Opavě, německou techniku v Praze, později ve Vídni a studia završil na Báňské akademii v Lubně.  V roce 1869 se vrátil do Přívozu a nastoupil do válcovny zinku jako provozní asistent. O pět let později (1874) se stal otcovým nástupcem ve funkci správce podniku, oženil se s Gabrielou Loosovou a měl s ní čtyři děti (Viktor, Eugen, Wilhelm a Irena).  Stal se ředitelem a. s., jež převzala válcovnu, ve funkci byl v letech 1899–1905. Wilhelm Müller aktivně působil ve veřejném životě a komunální politice. Starostou obce byl zvolen roku 1885 a nutno dodat, že za jeho působení doznal Přívoz nebývalého rozkvětu (výstavba kostela, radnice, zřízení vodovodu, nemocnice, založení spořitelny a nového hřbitova) a byl povýšen na město (1900).  Müller stál u založení sboru dobrovolných hasičů a byl jeho prvním velitelem. Jeho práce byla oceněna císařem zlatým záslužným křížem s korunou (1899) a bylo mu uděleno čestné občanství města Přívozu. Úřadu starosty se vzdal po dvaceti pěti letech, na vlastní přání se stáhl do ústraní.

20. prosinec 1956

Dne 20. 12. 1956 byla dokončena retranslační televizní linka mezi Prahou a Ostravou, která zabezpečila přímé vzdušné spojení mezi oběma městy. Ve večerních hodinách se na obrazovkách televizorů v Ostravě objevil obrázek Petřínské rozhledny se spirálovými kruhy vysílače a po zaznění znělky uvítal u obrazovek pražský hlasatel ostravské diváky spolu s diváky z Valašska a části moravského Slovácka. Počáteční technické nedostatky přenosu i zdržení byly v okamžiku zapomenuty a diváci se soustředili na vysílání večerních zpráv a animovanou předpověď počasí. Hlavním večerním programem byla pražská televizní inscenace Jiráskovy báchorky Pan Johanes, obsazená pražskými herci. Ostravské noviny následující den událost komentovaly: „Inu, časy se mění – co bylo, není. A co nebylo – je“.

Popisek k ilustraci:
Plakát představení Tylova Strakonického dudáka (16. 12. 1894) v podání ochotníků ostravského spolku Čtenářská beseda ve Františkově Údolí. 

Připravil Archiv města Ostravy