Historické kalendárium

pro týden od 7. prosince do 13. prosince

7. prosinec 1976

Dne 7. 12. 1976 vypukl kolem půlnoci požár v Divadle Jiřího Myrona, stalo se tak po představení muzikálu Švejk. Oheň zasáhl celý jevištní prostor a významně poškodil střešní konstrukci a hlediště. Po dobu delšího přerušení provozu přesunuly všechny umělecké soubory svou činnost do Divadla Zdeňka Nejedlého (dnes Antonína Dvořáka). Ředitelství Státního divadla Ostrava muselo rovněž upravit podmínky divadelního předplatného a zajistit plné vytížení souborů a především uspokojení zájmu diváků, což provoz na jedné scéně neumožňoval. Přikročilo proto k přesunu části představení do kulturních domů v Ostravě a okolí, herce DJM tak mohli přivítat „doma“ diváci v Havířově, Karviné, Třinci nebo Českém Těšíně. K plnému obnovení provozu došlo po dlouhých deseti letech (28. 4. 1986) představením silně politicky angažované a nepříliš povedené operety Štěstí pro Annu podle románu Ivana Olbrachta Anna proletářka.

12. prosinec 1948

Dne 12. 12. 1948 se v sále Hasičského domu v Ostravě konala ustavující valná hromada místní odbočky Svazu bojovníků za svobodu. Stalo se tak sloučením několika dřívějších odbojových organizací, tj. Svazu osvobozených politických vězňů, Svazu národní revoluce, Svazu partyzánů a Čs. obce legionářské. Podle tehdejší legislativy mohly nově vzniklé organizace i všechny její předchůdkyně působit jen v rámci Národní fronty, která politickou silou kontrolovala politické strany a společenské organizace. Předsedou odbočky SBS byl zvolen Emil Wagner z Ostravy, výbor tvořilo po pěti členech ze všech odbojových složek.

13. prosinec 1906

Dne 13. 12. 1906 se v Bielsku (Polsko) narodila Štěpánka Štěpánová, operní a koncertní pěvkyně. Pocházela z české úřednické rodiny, gymnaziální studia v Krakově a Moravské Ostravě dokončila v roce 1925 v Bratislavě. Věnovala se také studiu zpěvu, jejími profesory byli J. Egem, E. Fuchs nebo M. Ulanowský. Od roku 1928 vyučovala na obecné, později měšťanské škole v Bratislavě. V roce 1932 dokončila studium hudební vědy v Bratislavě, nepřijala angažmá sólistky opery Slovenského národního divadla, naopak zakotvila v Národním divadle moravskoslezském v Moravské Ostravě. Zde pobyla tři sezony (1930–1933) a svým hlasovým projevem a profesionalitou zanechala nesmazatelnou stopu v srdcích diváků. Dobové novinové recenze o ní psaly, že „…sametově tmavý témbr jejího hlasu ji spolu s exoticky dráždivým zjevem a hereckým temperamentem předurčuje především k zpodobování rozmarných, roztoužených i hrdých krasavic…“. Od září 1932 pravidelně zpívala v Národním divadle v Praze. V roce 1933 v něm získala stálé angažmá, po čtyřiceti letech odešla na odpočinek. Životní rolí Štěpánové byla Carmen, kterou zpívala téměř třistakrát. V roce 1958 byla oceněna vyznamenáním Za vynikající práci a jmenována zasloužilou umělkyní (1963). Zemřela v Praze 19. 9. 1992. 

Popisek k ilustraci:
Divadlo Jiří Myrona v ulici Čs. legií na snímku ze 70. let minulého století.

Připravil Archiv města Ostravy