Historické kalendárium

pro týden od 30. listopadu do 6. prosince

30. listopad 1585

Dne 30. 11. 1585 přejal správu ostravské fary Michal Regulinus, biskupský kaplan a čestný olomoucký vikář. Stalo se tak po smrti ostravského faráře Jana Ocellia, který zde setrval od roku 1582. Michal Regulinus působil v Moravské Ostravě pouze rok. Již v listopadu 1586 byl z města odvolán a 16. ledna 1587 dosazen na faru frenštátskou. Nástupcem mu byl podle přípisu olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského ze dne 8. ledna 1587 stanoven Stanislav Unějovita, původem z Polska.

1. prosinec 1933

Dne 1. 12. 1933 otiskl deník České Slovo informaci, která jistě neušla žádnému pozornému čtenáři. Zajímavost z praxe živnostenského inspektorátu v Moravské Ostravě popisuje novinový článek pod názvem „Klíče ostravských pekařů na úřadě“.  Jedná se o sbírku 51 kusů domovních klíčů, které jsou od ostravských budov, v nichž se nacházejí pekařské dílny. Všechny tyto klíče, opatřené cedulkou s přesnou adresou, ochotně zapůjčili majitelé dílen inspektorům pro případ kontrol noční práce, neboť pekařům byly striktně nařízeny hodiny, kdy mohli s prací začít. Zákonné dodržování předpisů o pracovní době bylo úřady sledováno velmi bedlivě.

6. prosinec 1905

Dne 6. 12. 1905 se v Moravské Ostravě narodil Adolf Dzwonek. Byl jednou z několika ostravských obětí masakru v lese u Katyně za druhé světové války (1940). Narodil se do chudé rodiny Jakuba Dzwonka a Anny, rozené Szarekové, později se přestěhovali do Polska. Adolf Dzwonek absolvoval v roce 1927 učitelský seminář ve Starém Sączi. Několik let učil na základních školách v Łomži. V roce 1938 bydlel i se svou rodinou v Pińsku. Dosáhl hodnosti podporučíka intendantní služby v záloze, byl zmobilizován ke 33. pěšímu pluku v Łomži. Jeho jméno se objevilo na nedatované transportní listině NKVD z tábora v Kozelsku a při německých exhumacích v Katyni byl identifikován pod číslem 1882. Měl u sebe úřední dopis, telegram a  osobní korespondenci.

Popisek k ilustraci:
Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě (snímek z první poloviny 20. století).

Připravil Archiv města Ostravy