Historické kalendárium

pro týden od 16. listopadu do 22. listopadu

18. listopad 1914

Dne 18. listopadu 1914 se v Mariánských Horách narodil Rudolf Roháček, příslušník československého letectva ve Velké Británii. Již před 2. světovou válkou se stal aktivním armádním důstojníkem. Po okupaci ČSR republiku opustil a přidal se k zahraničnímu odboji. V létě roku 1940 nastoupil jako „pilot officer“ (poručík) k RAF. V září téhož roku působil jako operační pilot u 601. britské stíhací perutě. Později byl převelen k 258. stíhací peruti. Zahynul v důsledku havárie při návratu z operačního letu 27. 4. 1942 u Axbridge ve Velké Británii.

19. listopad 1874

Dne 19. listopadu 1874 proběhlo slavnostní otevření a posvěcení nově vystavěné školní budovy na Baranovci. Stavba vznikla pro potřeby narůstajícího počtu školou povinných dětí v industrializované Polské (nyní Slezské) Ostravě v důsledku neustálého příchodu nových pracovních sil. Jako stavitel byl vybrán F. G. Böhm z Moravské Ostravy. Stavební plány budovy této, na svou dobu velmi moderní, byly představeny i na celosvětové výstavě v Paříži. Místa prvního správce školy se ujal nadučitel František Žurovec, který byl roku 1885 vystřídán známým vlastivědným a kulturním pracovníkem nadučitelem Karlem Jaromírem Bukovanským (mj. zakladatelem Ostravského muzea).

20. listopad 1870

Dne 20. listopadu 1870 byl založen moravskoostravským děkanem a farářem Josefem Šromem a kaplanem Šamánkem první katolický tovaryšský spolek v Moravské Ostravě. Jako členové byli přijímání hlavně horníci a tovární dělníci, ale také řemeslníci a živnostníci. Spolek pořádal např. vzdělávací přednášky, besedy nebo hrál ochotnické divadlo.

Popisek k ilustraci:
Budova dnes už zbourané školy na Baranovci ve Slezské Ostravě (20. léta minulého století).

Připravil Archiv města Ostravy