Historické kalendárium

pro týden od 9. listopadu do 15. listopadu

11. listopad 1873

Dne 11. listopadu 1873 se v Praze v rodině advokáta narodila spisovatelka Anna Marie Tilschová (zemřela 18. 6. 1957 v Dobříši). Do její tvorby se silně promítaly osobní prožitky a zkušenosti. V románu Haldy, pojednávajícím o  prostředí Ostravy v době první světové války, se otiskly obrazy skutečných dramat i tehdejších životních poměrů. Dílo spadá do vrcholného období její tvorby, vznikalo však postupně. Sfárala do šachet na Slezské Ostravě a prohlédla si Vítkovické železárny. Do Ostravy se později vrátila, a to až po roce 1918. Město v autorce zanechalo díky své podobě a lidským osudům silný zážitek.

12. listopad 1849

Dne 12. listopadu 1849 bylo slavnostně otevřeno montánní učiliště v Příbrami. Založeno bylo na základě dekretu císaře Františka Josefa I. z 23. 1. 1849 vydaného v Olomouci. Dokument zřizoval dvě báňské akademie – jednu pro severní rakouské země (Příbram), druhou pro jižní země ve Štýrsku (Leoben). V roce 1904 přejala akademie název Vysoká škola báňská v Příbrami, obdržela mj. nový statut a zkušební řád. Škola v Příbrami působila až do uzavření vysokých škol v listopadu 1939 i přes opakující se návrhy na změnu jejího sídla – například německých posluchačů a profesorů o přeložení do oblasti Sudet či později na přičlenění k německé technice v Brně či v Praze nebo českých profesorů o přestěhování školy do hlavního města. Po osvobození diskuze o jejím umístění pokračovala. Dekretem prezidenta republiky z 8. září 1945 byla nakonec přeložena do Ostravy, centra báňského a hutního průmyslu.

12. listopad 1910

Dne 12. listopadu 1910 se uskutečnilo v Dělnickém domě ve Vídni první představení ostravské divadelní společnosti mimo území českých zemí. Zájezd uspořádal tehdejší ostravský divadelní ředitel Karel Komarov ve spolupráci s vídeňskou Jednotou Máj. Sehrána byla čtyři představení: Vojnarka Aloise Jiráska, Morálka paní Dulské od Gabriely Zapolské, Její pastorkyňa od Gabriely Preissové a Hilbertova Vina. V ostravském tisku byl vídeňský zájezd hodnocen velmi pozitivně. Lidové noviny psaly, že společnost ředitele Komarova „skončila pohostinné hry v Dělnickém domě se značným úspěchem. Obě nedělní představení byla výborně navštívena. Zmíněno mj. také bylo, že uspořádání scény překvapilo péčí, které v dřívějších pohostinných hrách nebylo“.

Popisek k ilustraci: Výstřižek novinového článku ze dne 19. 11. 1910 o výjezdních představeních ostravských divadelníků ve Vídni.

Připravil Archiv města Ostravy