Historické kalendárium

pro týden od 2. listopadu do 8. listopadu

2. listopad 1918

Dne 2. listopadu 1918 se v Rychvaldu narodil Fridolín Gemrot, účastník zahraničního odboje za 2. světové války (zemřel v Ostravě 6. 1. 1990). Do protinacistického odboje se spolu se svým bratrem zapojil po 15. březnu 1939, kdy převáděl československé vojáky na území Polska. Sám však musel uprchnout před gestapem. Bojoval ve Francii a Velké Británii jako radista a střelec u čs. letky 68. stíhací perutě. Po návratu do vlasti v roce 1945 pracoval jako palubní radiotelegrafista u Československých aerolinií. Počátkem padesátých let byl propuštěn a později nastoupil mj. k podniku Uranové doly Jáchymov. Od roku 1959 až do odchodu do důchodu v roce 1973 pracoval na dolech OKR v Hrušově a Paskově. Byl nositelem mnoha československých a britských vojenských vyznamenání.

3. listopad 1947

Dne 3. listopadu 1947 dorazila do Ostravy vyšetřovací komise bezpečnostního výboru Ústavodárného Národního shromáždění pověřená šetřením nepřístojností v neblaze proslulém internačním táboře Němců „Hanke“ v Nádražní ulici v Ostravě. Komise sestávala z politických představitelů jednotlivých stran, zástupců ministerstev a členů Oblastní ústředny Státní bezpečnosti v Ostravě. K jednání komise byli předvoláni jako svědci tehdejší členové Národní bezpečnosti, kteří v táboře drželi službu. Dále někteří z internovaných, kteří ještě nebyli odsunuti do Německa. Pro účely vyšetřování byli předem zajištěni čtyři bývalí vedoucí představitelé tábora. Veškeré kroky spojené s přípravou i samotným vyšetřováním byly prováděny v režimu utajení.

7. listopad 1890

Dnem 7. listopadu 1890 je datováno odvolání představitelů Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě proti rozhodnutí moravského místodržitelství v Brně, kterým se spolek rušil. Jako důvod se uvádělo porušení stanov, podle kterých měl spolek sdružovat pouze dělníky z Moravské Ostravy a nikoliv ze širokého okolí Ostravska. Ministerstvo vnitra (ve Vídni) odvolání zamítlo a zrušení spolku potvrdilo. Spolkový majetek byl zabaven a uložen do tří velkých beden, opatřených pečetěmi města Moravské Ostravy. Ty byly spolu se třemi dubovými skříněmi, obrazy a dalšími věcmi předány ostravské městské radě. Dále byly zabaveny vkladní knížky a pokladní hotovost. Ve spolkové místnosti (v hotelu Hochstimm na dnešním Smetanově náměstí) byl ponechán pouze zapečetěný klavír. Dělnický vzdělávací spolek v Moravské Ostravě se od svého založení v roce 1887 věnoval především vzdělávací a politicko-kulturní činnosti.

Popisek k ilustraci:
Areál „Hanke“ v Nádražní ulici byl v pravé spodní části snímku – dům s oploceným nádvořím a stromy. Vlevo dole je těžní věž Dolu Jindřich (foto z let 1918–1938).

Připravil Archiv města Ostravy