Historické kalendárium

pro týden od 26. října do 1. listopadu

28. říjen 1939

Dne 28. října 1939, v den výročí vzniku Československé republiky, došlo na celém území protektorátu k velkým hromadným vystoupením proti nacistické okupaci. Na několika místech v Moravské Ostravě, Vítkovicích, Zábřehu nad Odrou, Výškovicích, Staré a Nové Bělé se ráno objevily rudé prapory. V centru města se pak uskutečnilo protestní shromáždění s účastí přes 12 tisíc osob. Svátečně oblečené ženy a muži s černými kravatami, mnozí s československou trikolórou, procházeli klidně ulicemi. Teprve večer, když se již účastníci začali rozcházet, česká policie a německé jednotky SA vyvolaly srážky. Došlo k nim na dnešním Smetanově náměstí u divadla a jinde. Mnozí se v obavách před zatčením nebo zraněním uchýlili do hostinců a kaváren. Naštěstí ze strany nacistů nenásledovala žádná podstatnější represivní opatření.

28. říjen 1832

Dne 28. října 1832 zemřel moravskoostravský kaplan Kašpar Pittler. Narodil se 31. 12. 1753 v Opavě. Teologická studia ukončil v Olomouci v r. 1776 a na kněze byl vysvěcen o rok později. V Moravské Ostravě působil v letech 1794 až 1820, pak odešel na odpočinek do rodného města. Těsně před odchodem do Opavy odkázal veškerý svůj majetek pro zřízení nemocnice „pro zdejší chudé nemocné čeledíny a služky, kteří nemohou být nikde umístěni, pro zdejší chudé nemocné podruhy a chudé nemocné měšťany potřebující péči a ošetření“. Hodnota darovaného majetku se odhadovala na 3600 zlatých. Úroky, dary a dotacemi vzrostlo jmění Pittlerovy nadace natolik, že se v r. 1846 mohlo přikročit k  velkorysé výstavbě první ostravské nemocnice, která vyrostla na velmi frekventované Mostní ulici blízko náměstí, kterou procházela říšská silnice z Opavy do Těšína.

1. listopad 1930

Dne 1. listopadu 1930 zahájil ve městě s více než 20procentní kojeneckou úmrtností provoz Masarykův ústav pro matky a kojence. Sídlil v moderní funkcionalistické budově navržené architektem Karlem Kotasem v Zábřehu nad Odrou, v blízkosti tehdejší státní nemocnice, a měl kapacity pro 50 kojenců a 24 matek. Jednalo se o ryze soukromý ústav, jehož stavba i provoz byly financovány z darů. Vedoucí se stala dětská lékařka Emilie Lukášová. Ústav sice začal jako tradiční sociální útulek pro nemanželské děti a jejich matky, ale zásluhou doktorky Lukášové se z něj stalo středisko komplexní péče o kojence vybavené nejmodernějším zařízením, např. inkubátory, se srovnatelnými či lepšími výsledky než u podobných ústavů v cizině. V r. 1952 byl přejmenován na Kojenecký ústav MUDr. E. Lukášové.

Popisek k ilustraci: 
Budova první městské nemocnice v tehdejší Mostní ulici na rohu dnešní ulice 28. října a Sokolské třídy (80. léta 19. století).

Připravil Archiv města Ostravy