Historické kalendárium

pro týden od 19. října do 25. října

21. říjen 1952

Dne 21. října 1952 byla ve velkém sále sekretariátu okresního výboru KSČ v Ostravě-Přívoze otevřena vyšší večerní škola marxismu-leninismu, předchůdce normalizačního VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu), která měla poskytnout především tzv. pracující inteligenci vysoké marxisticko-leninské vzdělání nutné pro úspěšné budování socialismu a pochopení zákonitostí současného vývoje, jak zdůraznil ve svém zahajovacím projevu tajemník městského výboru KSČ v Ostravě Janta. Úvodní přednášku, která „přesvědčila všechny posluchače o nezbytnosti zvládnout učení všech učení a umění všech umění“, pronesl člen Ústředního výboru KSČ a ředitel Ústavu pro studium dějin KSČ Veselý.

23. říjen 1924

Dne 23. října 1924 se v Praze narodil spisovatel a žurnalista Karel Biňovec. Po vystudování divadelní režii na brněnské JAMU působil v divadlech v Teplicích, Liberci a Novém Boru. Na začátku šedesátých let přišel do Ostravy, kde nejprve pracoval v domě kultury. V roce 1963 se stal redaktorem literární redakce Československého rozhlasu Ostrava, od roku 1968 krajské studio řídil. Po dvou letech musel z rozhlasu z politických důvodů odejít, až do důchodu pak pracoval v Knihovně města Ostravy. Publikovat mohl pouze v samizdatu. Jako jeden z mála lidí v Ostravě byl v 80. letech aktivní v disentu, stal se signatářem Charty 77 a manifestu Hnutí za občanskou svobodu. Mezi lety 1988–1989 psal fejetony pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, byl členem redakční rady časopisu Alternativa, přispíval do měsíčníku Severomoravská pasivita. Po listopadu 1989 spoluzakládal noviny Moravskoslezský den, pro nějž psal denní sloupek „Mluvím za tebe“, byl zakládajícím členem literárního časopisu HOST. V roce 1990 se stal poslancem České národní rady. Karel Biňovec zemřel 30. 6. 1991.

24. říjen 1912

Dne 24. října 1912 mohli ostravští milovníci kávy navštívit novou kavárnu d´Europe na nároží dnešního Smetanova náměstí a třídy 28. října naproti divadla. V novostavbě projektované architektem Wunibaldem Deiningerem, žákem Otto Wagnera z vídeňské Akademie výtvarných umění, ji otevřeli manželé Elsa a Ferdinand Aufrichtovi. Kavárna s galerií umístěná v přízemí měla kromě nepostradatelných kulečníků a herny také cukrárnu s vlastní výrobou zákusků. V roce 1917 otevřeli majitelé v prvním patře známý bar Bílý havran. V roce 1932 získala Else Aufrichtová povolení zřídit z jednoduché venkovní terasy stálou zasklenou terasu, jejíž krytí bylo použito jako otevřená letní terasa v prvním patře. V roce 1936, kdy se název kavárny změnil na Opera, byla dřevěná terasa přeměněna ve zděnou stavbu a taneční místnosti v prvním patře byly rozšířeny přibráním stávající otevřené terasy.

Popisek k ilustraci:
Kavárna d´Europe, pozdější Opera, na rohu Smetanova náměstí (snímek po r. 1924).

Připravil Archiv města Ostravy