Historické kalendárium

pro týden od 12. října do 18. října

12. – 14. říjen 1831

Během 12. – 14. října 1831 postihla předměstí Moravské Ostravy a její poddanské vsi Přívoz a Novou Ves velká povodeň, která způsobila značné škody na obytných domech, hospodářských budovách, zničila zásoby obilí, slámy, brambor a jiných zemědělských plodin. V přeplněných a nevysušených bytech nalezla živnou půdu epidemie asijské cholery, která se tehdy poprvé objevila v Evropě. Z Fryštátu (dnes Karviná) se dostala přes Bohumín do Přívozu, odtud se rozšířila do Moravské a Slezské Ostravy a řádila zde až do konce prosince 1831. V Přívoze onemocnělo z 386 obyvatel 86, sedmnáct z nich zemřelo. V Moravské Ostravě, kde z 1831 obyvatel onemocnělo 175 osob, si epidemie cholery vyžádala 62 obětí.

14. října 1702

Dne 14. října 1702 začala na hlavním ostravském náměstí stavba podstavce, na nějž byl o čtyři dny později umístěn ionský sloup s pozlacenou sochou Panny Marie Immaculaty. Podle nápisu vytesaného na horní severní římse byl autorem sochy Ioaness Hyacint Zélandr. Jako výraz osobní zbožnosti a úcty k Panně Marii, Neposkvrněné Panně a Ochránkyni ji nechaly vytvořit vdovy Magdalena Brugmannová a Marianna Brandlinová a členové bratrstva nejsvatějšího škapulíře. V r. 1773 byla socha nákladem měšťana a bývalého radního města Matěje Žídka opravena a znovu pozlacena. V r. 1960 nechali představitelé tehdejšího režimu sochu i s podstavcem rozebrat a z náměstí odstranit. Návratu na své původní místo se Mariánský sloup dočkal v r. 1992. Jedná se o nejstarší dochovanou barokní plastiku ve městě.

16. října 1908

Dne 16. října 1908 se v Chropyni u Kroměříže narodil prozaik a novinář Josef Filgas. Krátce po jeho narození se rodina odstěhovala do Ostravy. Vyučený pekař, který se živil příležitostnými dělnickými pracemi a při hledání uplatnění došel pěšky až do Francie, se brzy vydal na spisovatelskou dráhu. Přispíval do místních novin drobnými prózami, fejetony a reportážemi a začal spolupracovat také s ostravským rozhlasem. Častou postavou jeho vyprávění se stal tulák Vagus, známý také z jeho pozdějších próz. V r. 1937 založil svůj vlastní časopis Havířská neděle. Pod názvy Ostravská neděle a Rodná země vycházel až do r. 1941, kdy německá správa jeho vydávání zastavila, protože Filgas nechtěl otisknout Hitlerův portrét. Tehdy se začal věnovat tvorbě pro děti. K nejznámějším patří jeho vyprávění o důlním koníkovi Koníček Ivánek a cyklus o lesních človíčcích – brášcích. Po válce působil jako redaktor závodních časopisů a vedoucí kulturní rubriky Nové svobody. Josef Filgas zemřel v Ostravě 11. 3. 1981.

Popisek k ilustraci:
Masarykovo náměstí s Mariánským sloupem a sochou sv. Floriána (konec 19. století).

Připravil Archiv města Ostravy