Historické kalendárium

pro týden od 28. září do 4. října

29. září 1873

V Konici v okrese Prostějov se 29. září 1873 narodil primář, odborný lékař pro choroby plicní MUDr. Bohumil Malý (zemřel 4. 4. 1950 v Ostravě). Po studiích na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze působil na různých místech jako vojenský lékař. V roce 1921 přichází do Moravské Ostravy jako odborný lékař pro nemoci plicní a tuberkulózu (TBC) a zakládá po celém Ostravsku a Valašsku odbory Masarykovy ligy proti TBC a dispenzáře věnující se nemajetným nemocným s TBC. Začal systematicky mapovat nejohroženější místa s výskytem TBC. Zasloužil se o zřízení Dětské ozdravovny v Darkově a na jeho podnět byla pro děti z tuberkulózního prostředí zřízena řada zotavoven v Beskydech. Přičinil se také o výstavbu Okresního sociálního domu na Fifejdách (dnes sídlo Národního památkového ústavu v Ostravě), kam byl přestěhován dispenzář, solárium a sídlo Masarykovy ligy proti TBC. Za zásluhy v boji proti TBC mu expozitura Moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě udělila v roce 1947 zemskou cenu a Ústřední národní výbor v Ostravě v roce 1948 čestné občanství města. Jeho památku připomíná po něm pojmenovaná ostravská ulice.

30. září 1973

Dne 30. září 1973 byl ukončen provoz poslední úzkokolejné elektrické dráhy v Severomoravském kraji na trati Bohumín-Hrušov. Rozloučení na Mickiewiczově náměstí v Novém Bohumíně bylo slavnostní. Hrála dechová hudba, na kolejích stály historické vozy i poslední činná souprava, jejíž závěrečná jízda se konala zdarma. V 10.05 hod. byla vypravena třívozová tramvajová souprava z Bohumína nádraží do Hrušova k slavnostní jízdě, která byla obsazena téměř třemi sty cestujícími. Od 1. října 1973 nahradily spoje dráhy autobusy ČSAD. Dráha, jejíž počátky sahaly do roku 1916, tak zanikla.

4. říjen 1896

Ostravský časopis Radhošť přinesl 4. října 1896 oznámení o prvním uvedení „živých fotografií“ (tedy filmu) v Moravské Ostravě. Představení probíhala v Moravské Ostravě nejprve v sále pod Lípou, pro velký zájem veřejnosti bylo ale další předvedení nového Edisonova vynálezu provedeno v sále hotelu Gambrinus, vstupné činilo 50 krejcarů. Diváci mohli shlédnout krátké, asi minutové filmy zachycující např. akrobatku, zápasníky nebo vlak vyjíždějící plnou parou z tunelu. V přestávkách mezi jednotlivými filmy si mohli první ostravští filmoví diváci díky fonografu vyslechnout oblíbené hudební skladby. Povolení pro pořádání kinematografických představení na Moravě a v Čechách získal vítkovický fotograf R. Slezák, který po uvedení technické novinky v Moravské Ostravě a ve Vítkovicích odjel s kinematografem do Prahy.

Popisky k ilustracím:
MUDr. Bohumil Malý (1873–1950).
Novinová inzerce na první filmová představení v Moravské Ostravě (1896).

Připravil Archiv města Ostravy