Historické kalendárium

pro týden od 14. září do 20. září

15. září 1584

Dne 15. 9. 1584 je datována první písemná zmínka o dnešním ostravském městském obvodu Nová Ves. Je v listině olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského, kterou se potvrzuje narovnání sporů mezi městem Ostravou a vladykou Janem Prakšickým ze Zástřizl a na Zábřehu ve věci pozemků u Zábřehu nad Odrou. Pro často měnící se tok řeky Odry vznikaly spory o používání luk v její blízkosti, listina olomouckého biskupa vydaná v zábřežské tvrzi měla tyto rozpory narovnat. V textu se dočteme: „Jakož louka Zimovská v čiastém proměňování se toku řeky Odry pro ten tok nynější sešla a na druhej straně řeky Odry jí kus za touž řekou s oné strany, což jim od gruntů jich utrhla, zuostavá, ten kout s této strany Odry k Nové Vsi a ostrov pro přerytí a otevření jí cesty, tak mocí odtrženej i s náplavou s oné strany řeky Odry ku gruntuom nad rybníkem sviňovským přibíhající má měšťanuom ostravským dědičně zuostati“. Od svého založení byla Nová Ves poddanskou obcí Moravské Ostravy, na jejímž území mělo město již dříve své pozemky.

15. září 1972

Dne 15. 9. 1972 byl v Ostravě slavnostně zahájen provoz na nové Mariánskohorské ulici, silnici dálničního typu. Stavbu v hodnotě přes 100 mil. korun a délce 3,8 km realizoval n. p. Silnice Ostrava s dalšími subdodavateli. Slavnostního aktu otevření komunikace se zúčastnili představitelé krajských a městských orgánů KSČ, přítomni byli také zástupci městského investorského útvaru, Dopravoprojektu, podniků a závodů spolupodílejících se na stavbě, a další hosté. Slavnostním přestřižením pásky otevřel silniční provoz na novém dopravním úseku náměstek primátora města Ostravy Ladislav Opršal. Silnice II/470 – Mariánskohorská, která byla ve výstavbě od března 1969, byla vybudována pro převzetí dopravy severního sběrného okruhu napojením na silnice Bohumínskou, Frýdeckou a prodlouženou Rudnou.

16. září 1877

Dne 16. 9. 1877 se v Moravské Ostravě narodil publicista, nakladatel a prozaik Otakar Skýpala (zemřel 4. 9. 1943 v Praze). Pocházel z učitelské rodiny a sám začal zprvu pracovat jako učitel, více ho však zajímala práce novinářská. Byl také sokolským funkcionářem, organizačně se podílel na přípravách Všesokolského sletu 1902 v Ostravě. V roce 1905 založil kulturně-politický časopis Moravskoslezská revue, jenž se měl programově zabývat poměry a otázkami Moravy a Slezska, propagovat pokrokové myšlenky a zájem o veřejný život. Skýpala byl v Ostravě a později i v Brně jeho vedoucím redaktorem. V Ostravě redigoval i další publikace např. Ostravský sborník a adresář z let 1909–1910. Po působení v Ostravě pracoval v Brně a od roku 1922 pak v Praze, v redakci Občanských novin a jako šéfredaktor Českého slova. Prózy psal pod pseudonymem František Volný, je autorem románů Černá země nebo Lichvářský dům tematicky zakotvených v ostravské realitě.

Popisky k ilustracím:
Listina olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského vydaná 15. 9. 1584 v tvrzi v Zábřehu nad Odrou.
Novinář a spisovatel Otokar Skýpala (1877-1943).

Připravil Archiv města Ostravy