Historické kalendárium

pro týden od 7. září do 13. září

8. září 1912

Dne 8. 9. 1912 se konalo slavnostní otevření Polského domu v Moravské Ostravě. Účastnil se ho starosta Moravské Ostravy dr. Vojtěch Johanny, dva členové městské rady, okresní hejtman a zemský rada Spengler, představitelé českého národního života ve městě, hosté z Krakova a další. Pořad oslav byl přesně stanoven: zahájily je slavnostní bohoslužby v kostele sv. Václava, kde se také seřadil průvod, aby se vydal k Polskému domu. Následoval obřad vysvěcení budovy, byly proneseny proslovy. Oslavy pokračovaly banketem a lidovou zábavou. Druhého dne se v místnostech Polského domu konal krmáš s tombolou a po něm taneční zábava na počest hostů. Provedení stavby bylo vychvalováno. Vždyť polské společnosti v Moravské Ostravě se dostalo divadelního a plesového sálu, restaurace a pivnice, získala místnosti pro kanceláře, školu pro analfabety a další prostory.

9. září 1938

Dne 9. 9. 1938 proběhla dosud nejmohutnější demonstrace na obranu republiky proti hitlerovskému Německu na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě za účasti asi 50 tisíc obyvatel. Za předsednictví sociálně demokratického župního tajemníka Bindera byly nejprve přečteny telegramy prezidentu Benešovi a ministerskému předsedovi Hodžovi. Vyslovovalo se v nich odhodlání přinést každou oběť své vlasti, uposlechnout všech rozkazů prezidenta v zájmu celistvosti a nedotknutelnosti hranic republiky a již ani o krok ustupovat nepříteli. V tomto duchu pak následovaly projevy představitelů jednotlivých politických stran a korporací. V rezoluci přijaté na závěr demonstrace byla vyslovena důvěra a oddanost vládě a prezidentovi republiky v naději, že budou pokračovat v rázných opatřeních proti rozvratu a ohrožování občanských práv republice věrných obyvatel pohraničí.

9. září 1985

Dne 9. 9. 1985 v Ostravě zemřel sokolský činovník, politický vězeň, úředník Josef Pekárek (narodil se 11. 9. 1895 v Novém Jičíně). Pracoval ve službách Revírní bratrské pokladny v Moravské Ostravě, kde zůstal až do zatčení Němci v září 1939. Ač nebyl hledanou osobou, byl uvězněn v Sachsenhausenu, kde byl držen až do konce války. V koncentračním táboře byl spoluvězněm malíře Josefa Čapka. Přepisoval jeho básně a zasloužil se o jejich záchranu. Byl od roku 1912 členem Sokola a ve výboru Sokolské župy moravskoslezské v Ostravě pracoval až do její likvidace. Jako politický vězeň byl aktivním ve Svazu bojovníků za svobodu, v místní organizaci Ostrava-město zastával funkci předsedy, ze které byl v 70. letech 20. století sesazen. Jeho písemná pozůstalost včetně opisu Čapkových básní je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze.

Popisek k ilustraci:
Polský dům v Moravské Ostravě na dobové pohlednici ze začátku 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy