Historické kalendárium

pro týden od 31. srpna do 6. září

2. září 1912

Dne 2. 9. 1912 byl zahájen provoz na místní dráze ze Slezské Ostravy do Michálkovic. Úzkorozchodná trať měřila 5,2 km. V místním tisku se objevil nesouhlas nad předpokládanou výši jízdného: „Obyvatelstvo dráhy té jen za špatného počasí používati bude, při krásném počasí však půjde zajisté každý, nemá-li právě na spěch, pěšky do Ostravy, protože jízdné je nepřiměřeně vysoké, 72 haléře tam a zpátky, což pro naše obyvatelstvo, které z většiny z pracujícího lidu pozůstává, je cena příliš vysoká, než aby si podobný luxus jízdy do Polské Ostravy dovoliti mohlo. Též nemohou rodičové na to pomýšleti, aby jejich dítky, která v Ostravě školy navštěvují, dráhy té užívaly. A kdo teprve bude jezdit II. třídou za obnos 1 K 8 h sem a tam pro cestu jen 5tikilometrovou ? V Michálkovicích zpívá kde kdo podařenou písničku: ´tak lacino´budou vozit na vozejčkách jenom luft.“  

2. září 1914

Dne 2. 9. 1914 se v Bystřici pod Hostýnem narodil budoucí lékař Vladimír Knapek. Začátek jeho životní kariéry byl neradostný, neboť po uzavření vysokých škol nacisty strávil tři roky v koncentračním táboře Oranienburg. Studium dokončil po roce 1945 a jako specialista na ortopedii byl v roce 1951 pověřen budováním rehabilitačního ústavu pro tělesně postižené v Chuchelné, kde se stal prvním ředitelem. S jeho jménem je spojeno vybudování rehabilitačního centra a vesničky paraplegiků v Hrabyni na Opavsku. Jako aktivní sportovec a rehabilitační lékař prosazoval rozvoj sportu u tělesně postižených občanů, působil i jako sportovní lékař hokejistů TJ Vítkovice a fotbalistů TJ Baník Ostrava. Zemřel 19. 3. 1974 v Ostravě.

6. září 1584

Dne 6. 9. 1584 listinou vydanou v Moravské Ostravě osvobodil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský město Moravskou Ostravu od povinnosti vyšenkovat ročně dva stolitrové sudy vrchnostenského vína, místo toho pak platilo město roční činži 12 zlatých. V této době vrcholily dlouhotrvající spory mezi biskupem a městskou radou, sympatizující s novoutrakvisty a protestanty. Po osobní návštěvě biskupa v Moravské Ostravě došlo k potrestání městské rady měsíčním žalářem na Hukvaldech.

Popisek k ilustraci:
Michálkovice na pohlednici z počátku 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy