Historické kalendárium

pro týden od 24. srpna do 30. srpna

24. srpen 1844

Dnem 24. 8. 1844 je datován císařský výnos, kterým byla povolena stavba řetězového mostu přes Ostravici v Moravské Ostravě. Projekt vypracoval inž. Josef Seifert ze zemského stavebního ředitelství. Výroba železných částí mostu byla zadána Filipu Tobiášovi, správci železáren bratří Kleinů v Sobotíně, vlastní stavba tesařskému mistru Antonínu Lerchovi z Moravského Krumlova. Práce začaly v květnu 1847, most byl dokončen až v únoru 1851. Předpokládaný termín předání říjen 1849 se nepodařilo dodržet pro nakažlivé nemoci, které se tehdy v Ostravě rozšířily. V roce 1847 tyfus zahubil téměř 400 lidí, asi stejný počet padl za oběť choleře v roce 1848. Hlavním důvodem zdržení stavby byla dodávka kamenných kvádrů, které se měly odebírat z lomu v Hošťálkovicích, ale nakonec se musely dovážet ze Starého Jičína. Most přečkal rostoucí dopravu i velkou povodeň v roce 1880. Zřítil se v září 1886. 

25. srpen 1940

Datum 25. 8. připadající v roce 1940 na neděli se stalo dnem svěcení základního kamene ke stavbě kostela v Muglinově. Dobový tisk o této události napsal: „O půl 9 hod. byl vyzvednut základní kámen z kaple a nesen byl na nosítkách mládenci za doprovodu družiček. Průvodu se zúčastnili vedle duchovenstva zástupci obce v čele se starostou Haladějem, předsednictvo a výbor Spolku pro postavení kostela, zástupci různých korporací a spolků a dlouhá řada občanstva místního i z širokého okolí. Průvod byl na staveništi, které je poblíž hřbitova, očekáván velkým počtem věřících.“  Slavnostní polní mši, kterou zpěvem doprovodil místní orelský pěvecký sbor, vedl slezskoostravský farář Antonín Fusek. Bohužel z realizace stavby kostela ve válečných letech sešlo. Dnes stojí v Muglinově jen původní kaple zasvěcená sv. Anně.

29. srpen 1925

Dne 29. 8. 1925 se v Ostravě narodil Saša (vlastním jménem Alexandr) Lichý. Po válce se začal věnovat divadlu, v roce 1945 spolu s přáteli (mj. s Oldřichem Daňkem, Zdeňkem Dřevojánkem a Štěpánkou Ranošovou) založil v Ostravě divadelní sdružení Kytice, v němž působil jako herec a režisér. Po angažmá v divadelních souborech v Hradci Králové, Liberci a v pražském divadle Rokoko, se v roce 1958 natrvalo vrátil do Ostravy. Zakotvil v Divadle Petra Bezruče jako režisér, v letech 1966–1971 zde zastával funkci ředitele. V šedesátých letech 20. století jako jeden z prvních upravil a režíroval Hrabalovy Ostře sledované vlaky, díla Alexandra Solženicyna (Ve stanici) či Isaaka Babela (Rudá jízda). Zásahem tehdejších režimních orgánů byl funkce zbaven, jeho hry se nesměly uvádět, tvořit mohl jen rozhlasové inscenace, a to pouze pod pseudonymem (Saša Heřman). Napsal několik původních divadelních her zejména pro děti a mládež (Laťka, Fripiri, Kouzelná lampa Aladinova, Svatba s Honzou, Létající princezna, Cínový vojáček). Zemřel 31. 12. 1986 v Ostravě.

Popisky k ilustracím:
Řetězový most přes řeku Ostravici s pohledem na Polskou (dnes Slezskou) Ostravu (kolem roku 1885).
Saša Lichý (1925–1986)

Připravil Archiv města Ostravy