Historické kalendárium

pro týden od 3. srpna do 9. srpna

3. srpen 1912

Otevření hostince U Koruny na Stodolní ulici čp. 794 v Moravské Ostravě. Od prvního desetiletí 20. století zde provozoval hostinskou a výčepní koncesi Salomon Rosenberg z polské Haliče. Po něm byla v březnu 1923 udělena koncese Karlu (Kalmánu) Wischnitzerovi. Její majitel byl oprávněn k podávání jídel, výčepu piva, vína i pálených lihovin, k prodeji kávy, čaje, čokolády a provozování dovolených her. Naopak za nežádoucí byl označen výčep a prodej obyčejné kořalky. Podle údajů z Terezínské pamětní knihy byl Karel i jeho žena Eliška v rámci třetího transportu z Ostravy převezeni do Terezína a dále do koncentračního tábora Treblinky, kde oba 5. 10. 1942 zahynuli. Přežil jen syn Adolf, který žil po válce v Paříži.

6. srpen 1866

V Přívoze propukla epidemie cholery. Trvala tři měsíce a podlehlo jí 47 lidí, většinou ze sociálně nejslabších vrstev. Jeden ze zemřelých byl teprve čtrnáctiletý horník František Bayer. Epidemie byla důsledkem prusko-rakouské války probíhající v tomto roce a do Ostravy ji zavlekli pruští vojáci, kteří byli touto chorobou přímo zamořeni. Rozvoji epidemie napomohly značně zhoršené hygienické podmínky obyvatel, skromné byty byly přeplněny nakvartýrovanými ozbrojenci. Bezohledné řádění rekvírujících vojáků, po jejichž vpádech zůstávala spoušť a hromady odpadků, primitivní nebo žádné záchody, neexistence podzemní veřejné kanalizace – to vše vedlo k rychlé nákaze a úmrtí obyvatel.

9. srpen 1879

V Lipině u Radvanic (místní části Ostravy) se narodil obchodník s oděvy a podnikatel Markus Borger. Již jeho otec Izák podnikal od roku 1884 v Moravské Ostravě, kde si v tehdejší Velké ulici otevřel obchod s oděvy. Markus pracoval zprvu jako obchodní příručí v obchodě svého otce, od roku 1908 založil vlastní podnik na Hlavní ulici č. p. 49, č. o. 1 (dnes 28. října) v bezprostřední blízkosti dnešního Masarykova náměstí. Obchodní název firmy byl zaregistrován u obchodního domu německy: M. Borger, Kleiderhaus zu Matrosen, v překladu Oděvní dům u námořníka. Předmětem podnikání byl prodej střižního zboží, klobouků a konfekce všeho druhu, kterou vyráběl ve vlastních dílnách. Podnik, který finančně podpořila svým věnem manželka Hedwiga, rozená Hermannová, se vyvinul ve známý prosperující obchodní dům. Markus Borger a jeho žena se stali obětmi holokaustu, zahynuli 22. 10. 1942 v koncentračním táboře Treblinka.

Popisek k ilustracím:
Inzerát o otevření hostince U Koruny (1912).
Obchodní dům M. Borger na Masarykově náměstí (30. léta 20. století).

Připravil Archiv města Ostravy