Historické kalendárium

pro týden od 15. června do 21. června

16. červen 1908

Nemocnice PetřkoviceDne 16. 6. 1908 byla otevřena hornická nemocnice v Petřkovicích, kterou tvořila hlavní budova se 60 lůžky, infekční pavilon, správní budova a márnice. Původně sloužila horníkům z blízkého Dolu Anselm, využívána však byla i obyvateli z blízkého okolí. Jako zdravotnické zařízení přestala definitivně fungovat v roce 1996, kdy byly její objekty předány ze správy Městské nemocnice v Ostravě do majetku města Ostravy a posléze prodány soukromému investorovi. Zamýšlená rekonstrukce na domov důchodců se neuskutečnila a v roce 2007 byl celý původní areál zbořen. Na jeho místě vyrostl v letech 2009–2011 apartmánový dům Landek s rezidenčním bydlením pro seniory.

18. červen 1903

Dne 18. 6. 1903 se ve Slezské Ostravě narodil houslista a pedagog Alois Rychta. Po studiích na brněnské a pražské konzervatoři v letech 1919–1927 se vrátil do Ostravy a zahájil bohatou koncertní činnost, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí (ve Vídni, Římě, Krakově, Londýně aj.). Kromě toho, že vyučoval na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě, stál také v čele hudební školy Matice osvěty lidové v Radvanicích a Houslové školy Aloise Rychty ve Slezské Ostravě. S žáky těchto hudebních škol vykonal během svého působení na Ostravsku stovky veřejných koncertů. Zemřel 29. 8. 1961 ve Vítkovicích.

19. červen 1932

Čapkova sokolovnaV Moravské Ostravě na dnešní Sokolské ulici byla dne 19. 6. 1932 slavnostně otevřena nová sokolovna tělocvičné jednoty Sokol Moravská Ostrava I, kterou dnes známe pod názvem Čapkova. Puristicky pojatá budova byla vybudována v letech 1931–1932 podle projektu významného brněnského architekta Miloslava Kopřivy. Již tehdy byla plánována dostavba velkokapacitního cvičebního sálu a také krytého bazénu, k jejich realizaci však nedošlo z důvodu hospodářské krize a nedostatku finančních prostředků. Tyto stavby vyrostly v sousedství Čapkovy sokolovny mnohem později, až v 60. letech 20. století.

Popisky k ilustracím:

Hornická nemocnice v Petřkovicích ve 30. letech 20. století

Čapkova sokolovna v Moravské Ostravě poč. 50. let 20. století

Připravil Archiv města Ostravy