Historické kalendárium

pro týden od 8. června do 14. června

9. červen 1934

socdůmV sobotu dne 9. 6. 1934 byla v sále Okresního sociálního domu na náměstí Republiky (dnes nové sídlo Národního památkového ústavu na ulici Odboje) zahájena výstava protiletecké obrany, která měla „upozorniti obyvatelstvo na nebezpečí, jež by mu hrozilo za příští války a ukázati, jakým způsobem by bylo nutno se brániti proti leteckým a plynovým útokům“. Za tímto účelem byl před sousední budovou Červeného kříže vybudován vzorný vojenský zákop, v budově samotné pak ukázkový protiletecký kryt. Výstava svým neobvyklým zaměřením již odrážela rostoucí napětí v mezinárodních vztazích a reagovala také na politické změny v sousedním Německu, kde se o rok dříve chopili moci nacisté, vedení Adolfem Hitlerem.

10. červen 1923

V neděli 10. 6. 1923 zavítal na Ostravsko a Těšínsko ministr zahraničních věcí dr. Edvard Beneš. V rámci bohatého programu, jehož součástí byla mj. návštěva Moravské a Slezské Ostravy, Orlové, Fryštátu a Českého Těšína, která měla demonstrovat pevnou sounáležitost Těšínska s československým státem, pronesl dr. Beneš v sále kina Palace na Slezské Ostravě (dnes již nestojící budova na Bohumínské ulici) před zaplněným hledištěm přednášku věnovanou československému zahraničnímu odboji za první světové války.

10. červen 1962

černá loukaDne 10. 6. 1962 byla na Černé louce v Ostravě zahájena první výstava pod názvem Ostrava - za socialistické životní prostředí. Během tří týdnů si zájemci mohli v deseti pavilonech prohlédnout expozice věnované především bydlení, rekreaci a volnému času, obchodu a službám. Největší pozornost přitahovalo oddělení s výmluvným názvem Aby ubývalo práce v domácnosti, kde byly vystaveny vysavače, žehličky, mixéry, sporáky a řada dalších, mnohdy skutečně kvalitních produktů s moderním designem, které však byly v běžném prodeji stále ještě úzkoprofilovým nebo podpultovým zbožím. Množství hostů využilo také nabídky vzorných provozoven služeb (např. holičství, kadeřnictví, opravny oděvů a obuvi), které měly být důkazem, „že takové služby je možno prováděti ke spokojenosti občanů a proto by nemělo být od nich upuštěno ani po skončení výstavy“. Vzhledem k tomu, že mnoho výrobků bylo možné na výstavě zakoupit nebo objednat, setkala se akce s obrovským zájmem veřejnosti, podle pořadatelů navštívilo výstaviště na 180 tisíc návštěvníků (přičemž počet obyvatel města v té době činil necelých 240 tisíc osob).

Popisky k ilustracím:
Okresní sociální dům sloužil potřebám spolků, působících ve sféře sociální péče a zdravotnictví (např. Čs. červený kříž, Masarykova liga proti tuberkulóze aj.).
Tvář výstaviště na Černé louce doplňovalo industriální panorama Žofínské huti.

Připravil Archiv města Ostravy