Historické kalendárium

pro týden od 25. května do 31. května

26. květen 1918

Dne 26. 5. 1918 se v Národním domě v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona) konala manifestace více než dvou tisíc Čechů za samostatný československý stát. Shromáždění zahájil prof. Václav Šílený. Zazněly české a slovenské národní písně a poté vystoupil spisovatel František Sokol Tůma, který zdůraznil historické právo českého národa na samostatnost. Poslanec říšské rady Josef M. Kadlčák hovořil o malých národech a jejich vztahu k Německu. Další poslanec říšské rady Alois Konečný kritizoval císaře za plané sliby a upozornil na orientaci německého obyvatelstva na Berlín. Sociální demokrat Jan Prokeš líčil své zážitky z Prahy a ujistil přítomné o jednotě Čechů. Na závěr přečetl poslanec dr. Karel Fajfrlík rezoluci obsahující slib a přísahu věrnosti v zápase za samostatný stát. Zpěvem písně Kde domov můj byla manifestace zakončena.

26. květen 1946

Dne 26. 5. 1946 se konaly první poválečné volby do Ústavodárného národního shromáždění, které vyhrála Komunistická strana Československa. V Ostravě jí dalo svůj hlas 47 357 voličů (v přepočtu 43,13 %). Na druhém místě skončila Československá strana národně socialistická se ziskem 24 793 hlasů (22,58 %). Výsledek Československé sociální demokracie (23 596 hlasů, 21,48 %) byl výrazným neúspěchem. ČSSD neuspěla i přes to, že na Ostravsku před válkou držela významné pozice. Československá strana lidová skončila čtvrtá, hlasovalo pro ni 13 694 voličů (12,48 %). Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli komunisté především v hornických čtvrtích slezské části Ostravy. Zdejší elektorát byl tradičně komunistický a poválečné období tento trend ještě posílilo.

30. květen 1897

Dne 30. 5. 1897 se pravděpodobně poprvé v Moravské Ostravě objevil automobil. Jednalo se  o vůz Instructor vyrobený firmou Benz v Mannheimu, zakoupený akciovou společností Kopřivnická vozovka, který sloužil konstruktérům jako vzor pro vlastní model automobilu. V dobovém tisku se objevila zpráva o „kočáru, který jest bez koní“ a na cestu z Kopřivnice do Moravské Ostravy spotřeboval „10 kg benzinu“. Autor článku prorocky dodal, že brzy se ve velkých městech budou „proháněti po ulicích kočáry bez koní. V Praze jezdí jeden takový již asi měsíc a vede se mu dobře, jelikož je pořád obsazen.“

Popisek k ilustraci:
Automobil Instructor, typ vozidla, které se pravděpodobně jako první objevilo v Moravské Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy